Gudstjänstkongregationen vill motverka missbruk i nattvarden

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett brev till den katolska kyrkans alla biskopar har Vatikanens kongregation för gudstjänster och sakramentsdisciplin fördömt missbruk av eukaristins sakrament (”nattvarden”) och vad man ser som ”bristen på respekt i den heliga sfären”, och upprepat gällande normer rörande eukaristin i mässan. Brevet har författats på begäran av påven Franciskus själv och påminner biskoparna om de normer och regler rörande eukaristins materia (det vill säga det bröd och vin som används i firandet av sakramentet) som formuleras eller indikeras i kyrkolagen, det romerska missalet och Gudstjänstkongregationens särskilda instruktion från 2004.

Enligt dessa normer måste, heter det i det nya brevet, ”brödet som används i eukaristins heliga offer […] vara osyrat, enbart av vete och nytillverkat, så att det inte riskerar att korrumperas”. Därför kan inte ”bröd bakat med andra substanser” utgöra giltig materia för ”frambärandet av det heliga mässoffret och firandet av eukaristins sakrament”. Därtill understryks att ”det är ett allvarligt missbruk att introducera andra substanser såsom frukt, socker och honung i tillverkningen av brödet för eukaristin”.

Gällande vinet framhålls att det ”måste vara naturligt, från vindruvans frukt, rent och utan att ha skämts och helt utan tillsatser av främmande substanser”, och brevet insisterar på att inga andra drycker ”av något slag får användas, av någon orsak, eftersom de inte utgör någon giltig materia”.

Brevet tar också upp frågan om glutenfria oblater: ”Oblater som är helt glutenfria utgör ogiltig materia för firandet av eukaristin. Oblater med lågt gluteninnehåll (delvis glutenfria) utgör giltig materia, förutsatt att de innehåller tillräckligt med gluten för att brödet ska kunna tillverkas utan tillägg av främmande material och utan användning av metoder som ändrar brödets natur.” Gudstjänstkongregationen fastställer också regler för användning av genmanipulerade råvaror (GMO), sammanfattade med att ”eukaristisk materia som tillverkats med genetiskt modifierade organismer kan anses vara giltig”.

I brevet understryks att det framförallt är stiftsbiskoparnas ansvar att säkerställa att normerna följs och att missbruk inte förekommer i församlingarna. Slutligen föreslås att biskoparna bör samarbeta med varandra för att möjliggöra ”nödvändiga kontroller av produktion, lagerhållning och försäljning av eukaristiskt bröd och vin inom ett land och för export till andra”.

Catholic News Agency, 2017-07-08

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett brev till den katolska kyrkans alla biskopar har Vatikanens kongregation för gudstjänster och sakramentsdisciplin fördömt missbruk av eukaristins sakrament (”nattvarden”) och vad man ser som ”bristen på respekt i den heliga sfären”, och upprepat gällande normer rörande eukaristin i mässan. Brevet har författats på begäran av påven Franciskus själv och påminner biskoparna om de normer och regler rörande eukaristins materia (det vill säga det bröd och vin som används i firandet av sakramentet) som formuleras eller indikeras i kyrkolagen, det romerska missalet och Gudstjänstkongregationens särskilda instruktion från 2004.

Enligt dessa normer måste, heter det i det nya brevet, ”brödet som används i eukaristins heliga offer […] vara osyrat, enbart av vete och nytillverkat, så att det inte riskerar att korrumperas”. Därför kan inte ”bröd bakat med andra substanser” utgöra giltig materia för ”frambärandet av det heliga mässoffret och firandet av eukaristins sakrament”. Därtill understryks att ”det är ett allvarligt missbruk att introducera andra substanser såsom frukt, socker och honung i tillverkningen av brödet för eukaristin”.

Gällande vinet framhålls att det ”måste vara naturligt, från vindruvans frukt, rent och utan att ha skämts och helt utan tillsatser av främmande substanser”, och brevet insisterar på att inga andra drycker ”av något slag får användas, av någon orsak, eftersom de inte utgör någon giltig materia”.

Brevet tar också upp frågan om glutenfria oblater: ”Oblater som är helt glutenfria utgör ogiltig materia för firandet av eukaristin. Oblater med lågt gluteninnehåll (delvis glutenfria) utgör giltig materia, förutsatt att de innehåller tillräckligt med gluten för att brödet ska kunna tillverkas utan tillägg av främmande material och utan användning av metoder som ändrar brödets natur.” Gudstjänstkongregationen fastställer också regler för användning av genmanipulerade råvaror (GMO), sammanfattade med att ”eukaristisk materia som tillverkats med genetiskt modifierade organismer kan anses vara giltig”.

I brevet understryks att det framförallt är stiftsbiskoparnas ansvar att säkerställa att normerna följs och att missbruk inte förekommer i församlingarna. Slutligen föreslås att biskoparna bör samarbeta med varandra för att möjliggöra ”nödvändiga kontroller av produktion, lagerhållning och försäljning av eukaristiskt bröd och vin inom ett land och för export till andra”.

Catholic News Agency, 2017-07-08

 

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)