Gustaf Armfelt: Min väg till Kyrkan

Recension: Min väg till Kyrkan. Av Gustaf Armfelt. Pris 1 krona.

En synnerligen intressant självbiografi i sammandrag har Baron Armfelt skänkt oss med denna lilla bok. En konvertitsbild men av ganska ovanligt slag, historien om en själ, som av naturen fått en utpräglad katolicerande läggning (man läse blott barndomsminnena på sid. 4), som vuxit upp i en mer eller mindre medvetet katolicerande omgivning både i hembygden och vid universitetet och som slutligen finner vägen till den Kyrka, som i själva verket alltid varit hans hjärtas hem. Av inre strider, svårigheter eller grubblerier märker man i denna levnadsskildring föga eller intet. Det behövs endast ett första allvarligt sammanträffande med sanningen och själen mottager snart med hänförd tacksamhet den tro, för vilken hon i själva verket alltid har varit predestinerad. För övrigt märker man tydligt nog att författaren med denna bok mindre haft för avsikt att blotta sitt innersta än att teckna de yttre konturerna av sin utvecklingsgång. Alldeles särskilt är det i böckernas värld man har att söka Baron Armfelt. De talrika, belysande citaten i ”Min väg till Kyrkan” vittna om en hos en lekman mindre vanlig beläsenhet både i teologiska och historiska discipliner. Språket rör sig från första sidan till den sista med säker, gustaviansk elegans.

Särskilt intressanta äro författarens minnen från ”Nordens Oxford”, det lärda Lund på 1800-talet, där kryptokatolsk högkyrklighet, inkarnerad i domprost Carl Olbers’ mäktiga personlighet, växte lika frodigt som råg och vete på de feta markerna runt omkring den gamla, ärevördiga Laurentiistaden. ”Tempora mutantur”, suckar man ofrivilligt vid läsningen av dessa lundabilder, som ständigt träffa huvudet på spiken. Vem vårdar nu de högkyrkliga traditionerna i det minnesrika Lund, där fordom kyrka stod vid kyrka och kloster vid kloster? Nu är den all tradition upplösande modernismen allenahärskande vid dess teologiska fakultet och välmenande men oförstående kyrkliga ledare arbeta för en matt efterklangsrörelse av den upsaliensiska ungkyrkligheten, som verkar så underligt främmande därnere på skånska slättbygden.

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)