Handskrifterna i S:ta Katarinaklostret digitaliseras

Ett grekiskt expertteam dokumenterar för närvarande tusentals dyrbara handskrifter, som bevaras och vårdas i det världsberömda S:ta Katharinaklostret på Sinaihalvön i Egypten. I en komplicerad process skapas i RGB-bilder (rött, grönt och blått), och med digitala metoder utsätts de för överexponering, så att det bildas avbildningar av handskriften med särdeles stor lyskraft, meddelar informationstjänsten från stiftelsen Pro Oriente.

Målet är ett digitalt arkiv med de cirka 4 500 handskrifterna i S:ta Katarinaklostrets bibliotek. Av dessa är 1 100 handskrifter avfattade på fornsyriska eller arabiska, och många andra på grekiska eller latin, men även flera olika orientaliska språk, alltifrån etiopiska till medelpersiska. Experter räknar med att arbetet, som påbörjades för några månader sedan, kommer att pågå under mera än tio år.

”Oförutsägbarheten i vår tid kräver att projektet med att digitalisera klostrets handskrifter genomförs så fort som möjligt”, säger ärkebiskop Damianos (Samartsis) som i egenskap av ärkebiskop av Sinai, Pharan och Raitho leder Sinais autonoma ortodoxa kyrka och även är S:ta Katarinaklostrets abbot. Utan att säga det i klartext, antyder han att något som medverkar till att man vill skynda på att genomföra det kostsamma projektet är det osäkra säkerhetsläget på Sinaihalvön, där islamistiska grupperingar har nästlat sig in. S:ta Katarinaklostret är visserligen beläget i halvöns södra del, där säkerhetsläget är bättre än i norr, men även här inträffade det år 2017 att IS-terrorister överföll en av den egyptiska polisens kontrollposteringar, varvid en officer dödades.

Ansvarig för projektet är Early Manuscripts Electronic Library (EMEL) i samarbete med S:taKatarinaklostret och med biblioteket i University of California i Los Angeles (UCLA). UCLA-biblioteket hoppas till hösten kunna lägga ut de första digitaliserade handskrifterna på internet. Bland S:ta Katarinaklostrets skatter finns några av de äldsta evangeliehandskrifterna, men även flera huvudverk från den senantika-tidigkristna teologiska, filosofiska och historiska litteraturen.

S:ta Katarinaklostret grundades mellan åren 548 och 565, och det är ett av de äldsta ännu bebodda klostren i kristenheten. Det ligger vid foten av Sinai berg. Där fanns, enligt traditionen, den brinnande busken, genom vilken Mose mottog uppenbarelser från Gud. Det finns ett skyddsbrev från profeten Muhammed till klostret. I detta dokument från 600-talet ställer Muhammed munkarna – och därigenom även alla kristna i allmänhet – under sitt beskydd. Som motiv för skyddsbrevet uppgav Muhammed att han, innan han mottog sin profetkallelse, hade blivit väl behandlad vid en vistelse i klostret. Klostren har numera bara en kopia av brevet, medan originalet finns i Istanbul.

Kathpress 2019-04-22