Har Jesus inte existerat?

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

TORD FORNBERG

Jo visst har han det! Men kan vi verkligen veta det alldeles säkert? Frågan har ställts kritiskt i dagspressen och på Newsmill den senaste veckan, efter påskhelgen med dess kristna programutbud i TV. Jag tänker på den dramatiserade filmserien ”The Bible” med sitt fokus på konkreta historiska händelser som strider och förföljelser, alltså sådant som gör sig bra på bild. Och jag tänker ännu mer på sändningar från kyrkor, som korsvägsgudstjänsten vid Colosseum i Rom med påven Franciskus på plats.

Kan vi verkligen veta, att kyrkans förkunnelse om Jesus inte bara är en samling fromma myter utan verklighetsunderlag? Jo, det kan vi veta. Svaret hur vi kan det är enkelt: Det skulle vara helt omöjligt att förklara den kristna kyrkans framväxt, om dess huvudgestalt, alltså Jesus, inte hade existerat och levt ett liv i åtminstone ungefärlig samklang med de berättelser om honom som vi läser i evangelierna. Man kan jämföra med vår egen tids historia. Om inte Andra världskriget hade fått ungefär det förlopp som det fick, skulle vi inte kunna förklara efterkrigstidens europeiska historia med kontinentens uppdelning i väst och öst under en dryg generation.

Därmed är inte sagt att alla enskilda detaljer behöver vara historiska. Bibeln innehåller också myter, till exempel den om Babels torn, där kunskap om babyloniska tempeltorn har använts för att driva hem en teologisk poäng. Man kan sällan bevisa detaljer, som exempelvis uppväckandet av pojken i Nain. Men att Jesus i grova drag har sagt och gjort det som tillskrivs honom är nödvändigt och kan bara förnekas av den som inte vill se verkligheten med öppna ögon. Vissa detaljer är också sådana att de omöjligen kan ha hittats på utan verklighetsunderlag, till exempel om Jesu dop genom en omvändelsepredikant eller Petrus förnekande av sin mästare. Man har avstått från att sålla bort sådana besvärande uppgifter, och man har inte samordnat de fyra evangelierna utan deras något skiljaktiga vittnesbörd om Jesu ord och handlingar står sida vid sida med varandra.

Är då Jesus ”Guds son” och född av en orörd flicka, som evangelierna berättar och som tidningskrönikörer förlöjligat? Det är kyrkans övertygelse men kan varken bevisas eller motbevisas. Däremot borde en seriös diskussion vara att föredra för alla parter framför försök att förlöjliga motparten och vilja förvisa denne bort från det massmediala ljuset.

Tord Fornberg 2013-04-08

https://www.newsmill.se/artikel/2013/03/29/kristendomen-marscherar-in-i-sveriges-television

https://www.dn.se/ledare/kolumner/ordning-heder-jesu-koncipiering

https://www.newsmill.se/artikel/2013/04/05/att-k-nna-till-ursprunget-till-den-kristna-p-sken-tillh-r-allm-nbildningen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

TORD FORNBERG

Jo visst har han det! Men kan vi verkligen veta det alldeles säkert? Frågan har ställts kritiskt i dagspressen och på Newsmill den senaste veckan, efter påskhelgen med dess kristna programutbud i TV. Jag tänker på den dramatiserade filmserien ”The Bible” med sitt fokus på konkreta historiska händelser som strider och förföljelser, alltså sådant som gör sig bra på bild. Och jag tänker ännu mer på sändningar från kyrkor, som korsvägsgudstjänsten vid Colosseum i Rom med påven Franciskus på plats.

Kan vi verkligen veta, att kyrkans förkunnelse om Jesus inte bara är en samling fromma myter utan verklighetsunderlag? Jo, det kan vi veta. Svaret hur vi kan det är enkelt: Det skulle vara helt omöjligt att förklara den kristna kyrkans framväxt, om dess huvudgestalt, alltså Jesus, inte hade existerat och levt ett liv i åtminstone ungefärlig samklang med de berättelser om honom som vi läser i evangelierna. Man kan jämföra med vår egen tids historia. Om inte Andra världskriget hade fått ungefär det förlopp som det fick, skulle vi inte kunna förklara efterkrigstidens europeiska historia med kontinentens uppdelning i väst och öst under en dryg generation.

Därmed är inte sagt att alla enskilda detaljer behöver vara historiska. Bibeln innehåller också myter, till exempel den om Babels torn, där kunskap om babyloniska tempeltorn har använts för att driva hem en teologisk poäng. Man kan sällan bevisa detaljer, som exempelvis uppväckandet av pojken i Nain. Men att Jesus i grova drag har sagt och gjort det som tillskrivs honom är nödvändigt och kan bara förnekas av den som inte vill se verkligheten med öppna ögon. Vissa detaljer är också sådana att de omöjligen kan ha hittats på utan verklighetsunderlag, till exempel om Jesu dop genom en omvändelsepredikant eller Petrus förnekande av sin mästare. Man har avstått från att sålla bort sådana besvärande uppgifter, och man har inte samordnat de fyra evangelierna utan deras något skiljaktiga vittnesbörd om Jesu ord och handlingar står sida vid sida med varandra.

Är då Jesus ”Guds son” och född av en orörd flicka, som evangelierna berättar och som tidningskrönikörer förlöjligat? Det är kyrkans övertygelse men kan varken bevisas eller motbevisas. Däremot borde en seriös diskussion vara att föredra för alla parter framför försök att förlöjliga motparten och vilja förvisa denne bort från det massmediala ljuset.

Tord Fornberg 2013-04-08

https://www.newsmill.se/artikel/2013/03/29/kristendomen-marscherar-in-i-sveriges-television

https://www.dn.se/ledare/kolumner/ordning-heder-jesu-koncipiering

https://www.newsmill.se/artikel/2013/04/05/att-k-nna-till-ursprunget-till-den-kristna-p-sken-tillh-r-allm-nbildningen