Hela Bibeln översatt till 719 språk

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Bibeln föreligger för närvarande komplett översatt till 719 språk. Detta är 15 språk mera än föregående år 2020; detta enligt en rapport i onsdags från det Tyska bibelsällskapet, publicerad i De förenade bibelsällskapens årsredovisning av år 2021. Som exempel på nya språk kan nämnas det asturiska språket som används i norra Spanien samt det austroasiatiska språket santali, som framför allt talas i östra Indien, i Bangladesh och i Nepal.

Åtminstone någon del av Bibeln föreligger enligt rapporten i översättning till 3 524 språk. Nya testamentet har i sin helhet översatts till 1 600 språk. Detta innebär att Bibelsällskapen kan nå knappt 7,6 miljarder människor. Deras målsättning är att under tiden fram till år 2038 översätta Bibeln eller delar därav till ytterligare 1 200 språk. Världsförbundet har 160 medlemsorganisationer. Deras uppgifter är att översätta, framställa och sprida den heliga Skrift.

Kathpress 2022-03-30.

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Bibeln föreligger för närvarande komplett översatt till 719 språk. Detta är 15 språk mera än föregående år 2020; detta enligt en rapport i onsdags från det Tyska bibelsällskapet, publicerad i De förenade bibelsällskapens årsredovisning av år 2021. Som exempel på nya språk kan nämnas det asturiska språket som används i norra Spanien samt det austroasiatiska språket santali, som framför allt talas i östra Indien, i Bangladesh och i Nepal.

Åtminstone någon del av Bibeln föreligger enligt rapporten i översättning till 3 524 språk. Nya testamentet har i sin helhet översatts till 1 600 språk. Detta innebär att Bibelsällskapen kan nå knappt 7,6 miljarder människor. Deras målsättning är att under tiden fram till år 2038 översätta Bibeln eller delar därav till ytterligare 1 200 språk. Världsförbundet har 160 medlemsorganisationer. Deras uppgifter är att översätta, framställa och sprida den heliga Skrift.

Kathpress 2022-03-30.

Detta är en nyhetstext.