Hela Mexiko viger sitt liv till Jungfrun av Guadalupe

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En traditionell fromhetsform inom katolska kyrkan upplever för närvarande en ny glansperiod i Mexiko. Hundratusentals människor förbereder sig i dessa dagar via smartphone på att invigas till gudsmodern Maria den 12 december.

Initiativet ”Hela Mexiko viger sitt liv till Jungfrun av Guadalupe” (Todo México se consagra a la Virgen de Guadalupe) startades av biskop Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, biskopskonferensen ansvariga för lekmannaapostolat, och det understöddes och främjades av kända katoliker i Mexiko. Initiativet riktar sig speciellt till enskilda, familjer och människor som tidigare har varit långt borta från tron, men även till församlingsaktiva personer och ordensfolk.

La Virgen de Guadalupe. Foto: Wikimedia commons.

Enligt organisationen har hittills i sina listor ungefär 300 000 personer, som har antecknat sig för vigningen. I hundratals grupper på messengertjänster som WhatsApp och Telegram går de igenom ett förberedelseprogram – trosundervisning och bön – en halvtimme varje dag. Deltagandet har vuxit ”exponentiellt”, inte minst sedan kända predikanter, stora kyrkliga rörelser, ordnar, församlingar och även företag har anslutit sig till initiativet och sprider innehållet via sina egna kommunikationskanaler, berättade koordinatorn Edith Chávez Johnston på onsdagen för nyhetsbyrån Kathpress. Därför uppskattar man det sammanlagda antalet deltagare till ”flera miljoner”.

Vigningen har planerats sedan flera år tillbaka, ”men så kom pandemin emellan”, sade koordinatorn. Så har man kommit vidare från förberedelserna i flera smågrupper och gått över till WhatsApp med mera. Höjdpunkten och målet är det högtidliga vigningslöftet, som deltagarna kommer att avlägga inom ramen för eukaristifirande omkring den 12 december, festdagen för Mexikos skyddspatron Maria av Guadalupe. På grund av lockdown-bestämmelser kommer gudstjänsten, som till en del leds av biskopar, att livesändas och deltagarna följer med och deltar i firandet via bildskärmar. En av de kyrkor som man sänder från är Guadalupebasilikan i Mexico City, som för närvarande är stängd för besökare.

Maria vördas som beskyddarinna i trångmål

Maria vördas i katolsk tro som förebedjerska och beskyddarinna i trångmål. Vid vigningen kommer enskilda eller grupper, kyrkor, kloster, stift eller delstater att anförtros hennes förböner och speciella beskydd. Redan den 12 december förra året invigdes hela Latinamerika och Karibien till jungfrun av Guadalupe av ärkebiskopen av Mexico City, kardinal Carlos Aguiar Retes. Den 12 december är hennes festdag, då man minns den Mariauppenbarelse som invånaren från urbefolkningen Juan Diego Cuauhtlatoatzin fick.

Numera handlar det om dock om en speciell form av vigning, som går tillbaka på det franska helgonet Louis-Marie Grignon de Montfort (1673–1716) och som praktiseras i stor utsträckning. Den så kallade fullständiga överlåtelsen till Jesus genom Maria genomförs av enskilda personer, som har förberett sig på det under 33 dagar. Vid vigningsakten förnyar deltagarna sina doplöften överlämnar hela sina liv till Maria och förpliktar sig att leva i evangeliets anda. Genom att löftena årligen upprepas, understryks behovet av ständig omvändelse och förnyelse av tron.

Att mexikanerna är i dag ”sedan länge inte längre katoliker till 100 procent, men alla vördar jungfrun av Guadalupe”, är bakgrunden till ”Hela Mexiko” (Todo México), förklarade hjälpbiskopen av Morelia, Herculano Medina Garfias. De talrika enorma problem som landet lider under – biskopen nämnden här förutom coronapandemin bland annat det myckna våldet och kriminaliteten, liksom ojämlikheten, människohandel och de ökande antalet aborter – gör att en ”omvändelse till Gud” är av nöden. Invigningen till Maria, skulle inleda en förändring i det mexikanska samhället.

Red. 2020-12-02

Detta är en nyhetstext.

Före mer information se denna video på spanska

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En traditionell fromhetsform inom katolska kyrkan upplever för närvarande en ny glansperiod i Mexiko. Hundratusentals människor förbereder sig i dessa dagar via smartphone på att invigas till gudsmodern Maria den 12 december.

Initiativet ”Hela Mexiko viger sitt liv till Jungfrun av Guadalupe” (Todo México se consagra a la Virgen de Guadalupe) startades av biskop Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, biskopskonferensen ansvariga för lekmannaapostolat, och det understöddes och främjades av kända katoliker i Mexiko. Initiativet riktar sig speciellt till enskilda, familjer och människor som tidigare har varit långt borta från tron, men även till församlingsaktiva personer och ordensfolk.

La Virgen de Guadalupe. Foto: Wikimedia commons.

Enligt organisationen har hittills i sina listor ungefär 300 000 personer, som har antecknat sig för vigningen. I hundratals grupper på messengertjänster som WhatsApp och Telegram går de igenom ett förberedelseprogram – trosundervisning och bön – en halvtimme varje dag. Deltagandet har vuxit ”exponentiellt”, inte minst sedan kända predikanter, stora kyrkliga rörelser, ordnar, församlingar och även företag har anslutit sig till initiativet och sprider innehållet via sina egna kommunikationskanaler, berättade koordinatorn Edith Chávez Johnston på onsdagen för nyhetsbyrån Kathpress. Därför uppskattar man det sammanlagda antalet deltagare till ”flera miljoner”.

Vigningen har planerats sedan flera år tillbaka, ”men så kom pandemin emellan”, sade koordinatorn. Så har man kommit vidare från förberedelserna i flera smågrupper och gått över till WhatsApp med mera. Höjdpunkten och målet är det högtidliga vigningslöftet, som deltagarna kommer att avlägga inom ramen för eukaristifirande omkring den 12 december, festdagen för Mexikos skyddspatron Maria av Guadalupe. På grund av lockdown-bestämmelser kommer gudstjänsten, som till en del leds av biskopar, att livesändas och deltagarna följer med och deltar i firandet via bildskärmar. En av de kyrkor som man sänder från är Guadalupebasilikan i Mexico City, som för närvarande är stängd för besökare.

Maria vördas som beskyddarinna i trångmål

Maria vördas i katolsk tro som förebedjerska och beskyddarinna i trångmål. Vid vigningen kommer enskilda eller grupper, kyrkor, kloster, stift eller delstater att anförtros hennes förböner och speciella beskydd. Redan den 12 december förra året invigdes hela Latinamerika och Karibien till jungfrun av Guadalupe av ärkebiskopen av Mexico City, kardinal Carlos Aguiar Retes. Den 12 december är hennes festdag, då man minns den Mariauppenbarelse som invånaren från urbefolkningen Juan Diego Cuauhtlatoatzin fick.

Numera handlar det om dock om en speciell form av vigning, som går tillbaka på det franska helgonet Louis-Marie Grignon de Montfort (1673–1716) och som praktiseras i stor utsträckning. Den så kallade fullständiga överlåtelsen till Jesus genom Maria genomförs av enskilda personer, som har förberett sig på det under 33 dagar. Vid vigningsakten förnyar deltagarna sina doplöften överlämnar hela sina liv till Maria och förpliktar sig att leva i evangeliets anda. Genom att löftena årligen upprepas, understryks behovet av ständig omvändelse och förnyelse av tron.

Att mexikanerna är i dag ”sedan länge inte längre katoliker till 100 procent, men alla vördar jungfrun av Guadalupe”, är bakgrunden till ”Hela Mexiko” (Todo México), förklarade hjälpbiskopen av Morelia, Herculano Medina Garfias. De talrika enorma problem som landet lider under – biskopen nämnden här förutom coronapandemin bland annat det myckna våldet och kriminaliteten, liksom ojämlikheten, människohandel och de ökande antalet aborter – gör att en ”omvändelse till Gud” är av nöden. Invigningen till Maria, skulle inleda en förändring i det mexikanska samhället.

Red. 2020-12-02

Detta är en nyhetstext.

Före mer information se denna video på spanska