Helgonförklaring av Moder Teresa den 4 september

Mutter_Teresa__1997_-mutterteresaVatikanen meddelade på måndagen att kanoniseringen av missionären och ordensgrundaren kommer att vara en höjdpunkt under det heliga året, som påven Franciskus gett temat ”Barmhärtighetens år”. Datum för hennes festdag blir sannolikt efter den 4 september. Vid en samling av kardinalerna i mars, det så kallade konsistoriet, kommer de gemensamt med påven att fatta beslutet.

Den 18 december 2015 öppnade påven dörren till helgonförklaringen av Moder Teresa av Calcutta (Agnes Gonxha Bojaxhiu, 1910–1997). Hennes hjälpinsatser för de fattigaste av de fattiga på gatorna i Calcutta, Indien, har gjort henne världsberömd. Den 4 september 2016 är söndagen före 19-årsminnet av hennes död den 5 september 1997.

Medicinsk expertis i den kongregation som handläggar kanoniseringar har förklarat att helandet 2008 av en elakartad hjärntumör hos en brasiliansk medborgare vetenskapligt sett är oförklarligt. Den teologiska kommissionen bedömde enhälligt tillfrisknandet hos den då 35-årige mannen som ett under, som skett på Moder Teresas förböner.

Mannens hustru, familjemedlemmar och bekanta bad enligt uppgift Moder Teresa om hennes hjälp. I mitten av december 2015 bekräftade de ansvariga kardinalerna och biskoparna helbrägdagörelsen och den 18 december gjorde även påven det.

Moder Teresa var av albansk härkomst och föddes som Agnes Gonxha Bojaxhiu den 26 augusti 1910 i Skopje, i dag huvudstad i Makedonien. Vid 18 års ålder trädde hon in i en missionsorden, som skickade henne till Calcutta som lärarinna. 1948 flyttade hon över till det svåraste slumkvarteret för att där dela de fattigastes villkor. Redan ett år senare kunde hon där med hjälp av infödda kvinnor grunda en egen ordensgemenskap: ”Nästankärlekens missionärer”. Hennes hem för hittebarn och hemlösa döende gjorde henne känd i hela Indien.

Hon tilldelades talrika utmärkelser, bland andra Nobels fredspris 1979. Den 4 september 1997 avled hon vid 87 års ålder i Calcutta. Redan sex år senare blev hon saligförklarad av påven Johannes Paulus II.

Kathpress 2016-03-01