Herrens dag

Av K. Kjelstrup

Hellig er Herrens dag!
Vide om jord
toner nu slag i slag
klokker i kor –
senker som pinsevind
vigsel i sjel og sind,
kaller til nåden inn
alle som tror.

Hellig er Herrens dag,
hellig dens bud:
Menneskets travle jag
stilne for Gud!
Tonen fra himlen skal
samle i tempelhall,
signe ditt liv og kall
festlig for Gud.

Hellig er Herrens dag!
Höit imot sky
löfter sig slag i slag
klangen påny:
Smykket står Herrens hus…
englenes vingesus,
virak og orgelbrus,
salige ly!

Hellig er Herrens dag,
dulmer hvert savn.
Mismotets angst og nag
dör i dens favn.
Sol over pilgrimsvei
stråler påny for dig:
Herren dig glemmer ei.
Lovsyng hans navn!

Hellig er Herrens dag –
evighetsbud,
om jeg i dögnets jag
glemmer min Gud.
Salige sabbatsfred!
Engang, når sol går ned,
skjenk mig mitt hvilested
evig hos Gud!