Högtidsklockan

Av Augustin Kock

Till tioårsminnet av den första heliga Mässans läsande i Sanct Arilds nya, katolska kapell den 7 juli 1921. 

Sanct Arild! Sanct Arild! Det ringer till mässa.
Kapellet står smyckat till tioårsfest,
och andaktsfullt hjässa syns blottas vid hjässa
– Guds Fred! vare lösen för främling och gäst.

Sanct Arild! Sanct Arild! På skyarna stige
du neder bland helgonens ändlösa tal,
i korstecknets heliga mening du vige
oss in i det väntande Gudshusets sal.

Sanct Arild! Sanct Arild! Din ankomst oss gläder,
i ljuset står tecknad din späda gestalt,
till högtid din klippiga hemstrand sig kläder,
förklarat Guds välbehag skådas i allt.

Sanct Arild! Sanct Arild! De framfarna åren
i helig åminnelse fram för oss stå,
de ära den nya, välsignade våren,
som yppigt i blomning med tiden skall gå.

Sanct Arild! Sanct Arild! Med oss dig förena
i bön för vår Kyrka i fädernas land
– o, slutom oss samman idag till novena,
att ärones Konung utsträcke sin hand.

Sanct Arild! Sanct Arild! Var tunga skall tona
på berget hämte – – det Karmel i Nord,
där Trefaldig Gud skall på lovsången trona
och sänka sig ned över altarets bord.