I väntan på Newmans saligförklaring

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Läs här pater Fredik Heidings rapport från påvebesökets England:

Som ett led i förberedelserna inför saligforklaringen av John Henry Newman (1801–1890) nu på sondag besöker några av Newmaninstitutets medarbetare platser förknippade med den engelske kardinalen. Detta gör vi tillsammans med Birgit Ahlberg Hyse på Katolskt Magasin. Pa fredagseftermiddagen stod en guidad tur i Oriel College, Oxford på programmet. John Henry Newman var Fellow vid Oriel College, som alltså tillhör Oxfords universitet, 1822–1842. Den mycket kunniga och sympatiska bibliotekarien Marjory Szurko gav en guidad tur genom detta vackra college som grundades på 1300-talet. Hon berättade att man haft bråda dagar de senaste veckorna beroende på det tilltagande intresset för kardinalen. Bibliotekarien visade bland annat brev i original av Newman i det magnifika biblioteket. Man har också kunnat spara upp de böcker som Newman lånat och last. Det var en speciell upplevelse att vistas i the Common room (lärarrummet) i vilket den så kallade Oxfordrörelsen föddes och hade sina sammankomster. Oxfordrörelsen hade som ett huvudprojekt att söka den anglikanska kyrkans katolska rötter.

Vi kunde också konstatera att Newman är en förebild när det gäller att ta sig an utmaningar. Intagningen till att bli Fellow i Oriel innebar på den tiden en fem dagar lång examination. I samband med denna ska den snart saligförklarade Newman ha funnit tillförsikt i frasen ”var lugn, min fromme” (pie repone te) som finns inskriven i ett av fönsterglasen. Examinationen var sedan lyckosam. För det andra behöver vi som ska till saligförklaringen i Cofton Park, Birmingham, på söndag, övervinna oss själva eftersom man måste stiga upp redan klockan halv tre på natten för att ta en extrainsatt buss dit. Vetskapen om att Newman gick upp fyra på morgonen för bön i ett litet kapell bakom orgeln i Oriel hjälper därvidlag.

Efter det lyckade besöket i Oriel gick vi över gatan, High Street, in i University Church St Mary the Virgin, där Newman predikade under 15 år. I en liten andakt läste vi utdrag från en av de sista predikningar Newman höll innan han blev upptagen i den katolska kyrkan. Predikan hölls 1543 på temat The Theory of Development in Religious Doctrine. Detta skulle sedan bli ämnet i en av Newmans viktigaste verk. Grundtanken är att Jungfru Maria är en symbol för den reflektion och den begrundan som Kyrkan behöver for att utveckla stora och genomgripande idéer. I Lukas evangeliets början, poängterar Newman, heter det att Maria ”bevarade allt detta i sitt hjärta”. På liknande sätt ar det med kyrkans lära, den behöver tid på sig för att finna sin fullödiga formulering.

Fredrik Heiding SJ, Oxford 17 september 2010, klockan 23.00

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Läs här pater Fredik Heidings rapport från påvebesökets England:

Som ett led i förberedelserna inför saligforklaringen av John Henry Newman (1801–1890) nu på sondag besöker några av Newmaninstitutets medarbetare platser förknippade med den engelske kardinalen. Detta gör vi tillsammans med Birgit Ahlberg Hyse på Katolskt Magasin. Pa fredagseftermiddagen stod en guidad tur i Oriel College, Oxford på programmet. John Henry Newman var Fellow vid Oriel College, som alltså tillhör Oxfords universitet, 1822–1842. Den mycket kunniga och sympatiska bibliotekarien Marjory Szurko gav en guidad tur genom detta vackra college som grundades på 1300-talet. Hon berättade att man haft bråda dagar de senaste veckorna beroende på det tilltagande intresset för kardinalen. Bibliotekarien visade bland annat brev i original av Newman i det magnifika biblioteket. Man har också kunnat spara upp de böcker som Newman lånat och last. Det var en speciell upplevelse att vistas i the Common room (lärarrummet) i vilket den så kallade Oxfordrörelsen föddes och hade sina sammankomster. Oxfordrörelsen hade som ett huvudprojekt att söka den anglikanska kyrkans katolska rötter.

Vi kunde också konstatera att Newman är en förebild när det gäller att ta sig an utmaningar. Intagningen till att bli Fellow i Oriel innebar på den tiden en fem dagar lång examination. I samband med denna ska den snart saligförklarade Newman ha funnit tillförsikt i frasen ”var lugn, min fromme” (pie repone te) som finns inskriven i ett av fönsterglasen. Examinationen var sedan lyckosam. För det andra behöver vi som ska till saligförklaringen i Cofton Park, Birmingham, på söndag, övervinna oss själva eftersom man måste stiga upp redan klockan halv tre på natten för att ta en extrainsatt buss dit. Vetskapen om att Newman gick upp fyra på morgonen för bön i ett litet kapell bakom orgeln i Oriel hjälper därvidlag.

Efter det lyckade besöket i Oriel gick vi över gatan, High Street, in i University Church St Mary the Virgin, där Newman predikade under 15 år. I en liten andakt läste vi utdrag från en av de sista predikningar Newman höll innan han blev upptagen i den katolska kyrkan. Predikan hölls 1543 på temat The Theory of Development in Religious Doctrine. Detta skulle sedan bli ämnet i en av Newmans viktigaste verk. Grundtanken är att Jungfru Maria är en symbol för den reflektion och den begrundan som Kyrkan behöver for att utveckla stora och genomgripande idéer. I Lukas evangeliets början, poängterar Newman, heter det att Maria ”bevarade allt detta i sitt hjärta”. På liknande sätt ar det med kyrkans lära, den behöver tid på sig för att finna sin fullödiga formulering.

Fredrik Heiding SJ, Oxford 17 september 2010, klockan 23.00