I vetandets gränsmarker

Anders Jeffner, professor emeritus i livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet, har nyligen utkommit med boken I vetandets gränsmarker (Fri Tanke Förlag). I boken diskuterar han olika aspekter av förhållandet mellan religion och vetande, i synnerhet frågan om teologins vetenskaplighet. S:ta Katharinastiftelsen i Stockholm arrangerade på torsdagskvällen den 23 mars ett samtal med författaren och jesuitpater Ulf Jonsson om de frågor som behandlas i boken. Samtalet finns utlagt på YouTube och kan ses via denna länk:  https://youtu.be/ttmabYxurLg

Red. 2017-03-24