Indonesien: kyrkorna fördömer avskogningen kring sjön Toba

Avskogningen som breder ut kring Indonesiens största sjö är ett direkt hot mot djurlivet utmed dess stränder.  Ögruppens kyrkor slår nu särskilt larm om riskerna för översvämningar och jordskred.

Sjön Toba är världens största vulkansjö, som bildades strax efter ett utbrott. Den är 75 000 år gammal. Sjön, som är cirka 100 km lång och 30 km bred, ligger på ön Sumatra och har blivit ett stort turistmål.

Dessvärre har den massiva avskogningen som härjar kring Toba vuxit till ett verkligt hot mot sjön, varnar kapucinprästen Hilarius Kemit, ledare för gruppen för rättvisa, fred och skapelsens integritet på Sumatra.

I en intervju med Ucanews pekar ordensbrodern på illegal och okontrollerad exploatering av skogen såväl som smuggling av inhemska trädslag, något som myndigheterna inte har vetat hur de ska få bukt med. Han uppmanar invånarna, de som i första hand berörs av detta problem, ”att ta ställning och kämpa i stället för bli offer”. Ty det är stor katastrof som håller på att inträffa, om inte konkreta åtgärder i samverkan med den lokala respektive nationella regeringen vidtas, förutsäger han.

Ögruppens protestantiska kyrkor har anslutit sig till de katolska prästernas appell, som inbjuder alla samhällssektorer att agera ”för att vända den destruktiva utvecklingen för miljön” i kring sjön Toba. Prästen Robinson Butarbutar, ordförande för den protestantiska batakiska kyrkan i Indonesien, uppmanar å sin sida regeringen ”att skärpa lagarna kring exploatering av skog och att stoppa alla nya projekt som skulle kunna inkräkta på skogen”. Det brådskar att skydda miljön, menar han, ty ”om miljön lider, så lider även lokalbefolkningen”.

Vatican News 2021-05-20

Detta är en nyhetstext hämtad från Vatican News franska avdelning.