Inifrån rättegångssalen – påvens butler

Om det inte var för all uppmärksamhet i media på grund av stöldens natur skulle ingen ha brytt sig om den första omgången av rättegången mot Paolo Gabriele och Claudio Sciarpelletti. Istället var Vatikanens domstol mittpunkt för medias intresse eftersom den åtalade har stulit dokument från påven och publicerat dem i en bok. Men rättvisans gång är samma som för vilken stöld som helst.

När de tre domarna trädde in i rättegångssalen klockan halv tio den 29 september verkade allting nästan banalt. Det här var rättegång nummer 8 år 2012. Den inleddes med högläsning av åtalet, listan på vittnen, en mindre rättelse från åklagarens sida, och sedan försvarsadvokatens kritik och yrkanden, svaret från åklagaren, och efter en timme och tjugo minuter av sluten överläggning meddelas domarnas beslut.

Bara en av åtalade var närvarande, Paolo Gabriele. Claudio Sciarpelleti kom inte, vilket inte är obligatoriskt enligt Vatikanens lag, men hans advokat bad om ursäkt och sade att hans klient var ”nervös”. Ingen av Paolo Gabrieles anhöriga var närvarande, kanske för att slippa tala med journalisterna, vilket hade varit oundvikligt i den lilla rättegångssalen.

Men Gabriele var där. Han kom några minuter i förväg, åtföljd av civilklädda gendarmer, Vatikanens poliser. Han var påfallande välklädd i en ljusgrå välsittande kostym med slips i samma färg. Han föreföll kyligt avlägsen under rättegången, smålog avspänt under den mer än timslånga väntan på domarnas beslut. Han satt på sin plats i högra delen av lilla domstolslokalen och samtalade länge med sin advokat Cristiana Arro och ned Sciarpellettis advokat Gianluca Benedetti.

Namnen på de vittnen som skall höras lästes upp, men de kommer att höras först nästa gång. Bland vittnena finns åtta gendarmer inklusive befälhavaren, påvens personlige sekreterare fader Georg Gänswein, Cristina Cernetti, som är en av påvens fyra hushållerskor, fader Carlo Maria Polvani från Statssekretariatet och William Kloter, major i Schweizergardet.

Gänswein och Cernetti skall höras i processen mot Paolo Gabriele och de två andra i processen mot Claudio Sciarpelletti. Ja, för den första nyheten från dagens rättegång är att domstolen har gått med på advokat Benettis begäran att skilja på processerna. Sciarpelletti är bara anklagad för medhjälp till brott i en form som snarare kan rubriceras som att försvåra utredningen. Rättegången mot honom kommer att hållas senare.

Gabrieles försvarsadvokat framför formell och teknisk kritik. Hon har inte sett domstolens tillstånd att installera en övervakningskamera i trapphuset där Gabriele bor, men åklagaren Nicola Picardi svarar med att visa tillståndet, daterat 8 juni. Domstolen avslår kritiken. Advokat Arru fortsätter med att hävda att ett samtal mellan gendarmernas befälhavare och påvens sekreterare om hur Gabriele fått tag på en check på 100 000 euro och en guldklimp är irrelevant. Åklagaren svarar att det var befälhavaren som informerat om samtalet för fullständighetens skull, men det är inte viktigt, och rätten går med på att utesluta informationen från detta samtal. Samma sak sker med två samtal mellan befälhavaren och Gabriele utan dennes advokat. Advokat Arru frågar enligt vilken lagstiftning man har undersökt de 82 lådorna med dokument som påträffats hemma hos Paolo Gabriele. Åklagaren svarar att en vatikanlag från 2008 säger att när det inte finns någon specifik vatikanlag använder man den italienska. En fråga gäller också vem som har tillåtit husundersökningen i Gabrieles bostad i Castel Gandolfo. Åklagaren svarar att det är inte Vatikanens domstol som utfärdat tillståndet eftersom det gäller Italien. Enligt Lateranfördraget kan tillståndet ges genom ambassaden eller direkt av italiensk polis. Rätten beslutar att frågan skall diskuteras vidare under rättegången.

Advokat Arru vill också att man skall undersöka fingeravtrycken på den guldklimp som påträffats hemma hos Gabriele, och vill få tillgång till en plan över påvens sekreterares kontor och till protokollen från den kardinalskommission som har undersökt läckorna av konfidentiella dokument från Vatikanen. Hon får nej på hela fronten. Guldklimpen har rörts av för många personer, planen över påvens sekreterares kontor kan inte lämnas ut av säkerhetsskäl, och protokollen från kardinalskommissionen är inte civilrättsligt relevanta eftersom deras undersökning är gjord enligt kyrkorätten med syfte att rapportera till påven.

Slutligen hävdar försvarsadvokaten att det krävs en kyrkorättslig domstol på grund av brotten mot tystnadsplikten, den så kallade ”påvliga hemligheten”. Men domstolen slår fast att rättegången bara handlar om stöld. På många sätt är detta en normal italiensk rättegång, även om den följer den italienska strafflagen från 1890 som bär namnet på dåvarande justitieministern Giuseppe Zanardelli, medan Italien följer den som infördes 1930, under fascismen. Sciarpellettis försvarsadvokat säger i en paus till journalistena att Zanardellis lag är alldeles utmärkt. Han tillfogar att hans klient har behandlats mycket väl av rättsväsendet.

2 oktober börjar den egentliga huvudförhandlingen. Först skall Paolo Gabriele höras, och sedan vittnena. Rättens ordförande Giuseppe dalla Torre säger att han tror att det räcker med fyra dagar till och att rättegången kan avslutas under nästa vecka.

Angela Ambrogetti, inifrån rättegångssalen i Vatikanen, för Korazym 2012-09-29 kl. 20:30

(Övers. och bearb. av Olle Brandt)

 

Se ett videoklipp inifrån rättegångssalen här:

https://www.kathtube.com/player.php?id=28740

 

I övrig svensk press:

https://www.dagen.se/nyheter/vatileaks-rattegangen-mot-pavens-butler-inleds/

www.svd.se/nyheter/utrikes/pavens-butler-infor-ratta-for-lackor_7540392.svd

www.dn.se/nyheter/varlden/pavens-butler-infor-ratta-for-lackor