Irland: fortsatt förbud mot offentlig gudstjänst

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med de troendes böner om lättnader, och ifrågasättande av den vetenskapliga grunden för fortsatt förbud, mötte fyra ärkebiskopar Irlands premiärminister för att försöka få tillstånd att återigen fira mässa med församling. Även om kyrkoledarna fick ett ”respektfullt bemötande” från Irlands taioseach, premiärminister, ligger förbudet kvar.

Biskoparna tog upp hur de troendes hälsa påverkas av isolering och av bristen på social gemenskap, och ifrågasatte framför allt varför förbudet infördes utan att företrädare för religiösa gemenskaper fick någon möjlighet att komma med synpunkter eller visa hur man arbetar i församlingar för att förebygga smitta.

”Det finns inga bevis som vi känner till för att smittspridning skett i våra kyrkobyggnader”, sade ärkebiskop Eamon Martin i en radiointervju. Han sade också att ”det är en sak jag inte kan förstå – varför restriktionerna införts utan att de som berörs fått komma till tals. I Nordirland har alla kristna traditioner, alla religiösa ledare, hela tiden kontakt med myndigheterna.” Ärkebiskop Martin medgav att många olika grupperingar och sammanhang har sina argument för att just de ska undantas, men att tron utmärker sig genom att vara ”fundamental i människors liv”.

Samtidigt pågår i Storbritannien en stor diskussion, då ett stort antal katolska kyrkoledare och nu även de främsta företrädarna för anglikanska Church of England protesterar mot ett förslag på förbud mot offentliga gudstjänster. Även i Storbritannien har möjligheten varit liten för religiösa företrädare att komma med synpunkter på förbuden.

Church of England fick stark intern kritik under våren, då ledningen av försiktighetsskäl gick längre än restriktionerna krävde och förbjöd även privat andakt i kyrkorna och livesända gudstjänster. Nu har ärkebiskop Justin Welby, ärkebiskopen av York och biskopen av London skrivit ett brev till sina präster där de erkänner att de interna anglikanska restriktionerna kanske gick lite väl långt, och att de nu tillsammans med sina katolska kollegor kommer att protestera mot nya kyrkostängningar.

De katolska biskoparna i Storbritannien beskriver hur församlingarna arbetar mot smittspridning och pekar på att kyrkorna är bland de ur smittsynpunkt säkraste platserna man kan befinna sig på, och hur viktigt det religiösa livet är för många troende – i synnerhet för ensamma och utsatta.

Förslaget om förbud för offentliga gudstjänster i Storbritannien diskuteras i parlamentet under onsdag den 4 november.

Red. 2020-11-03

Källor:

The Tablet – Fortsatt irländskt förbud mot mässor
The Tablet – Katolska biskopar ifrågasätter kyrkostängningar
The Tablet – Kyrkoledare kräver vetenskaplig grund för mässförbud
The Tablet – Kardinal leder protester mot mässförbud

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med de troendes böner om lättnader, och ifrågasättande av den vetenskapliga grunden för fortsatt förbud, mötte fyra ärkebiskopar Irlands premiärminister för att försöka få tillstånd att återigen fira mässa med församling. Även om kyrkoledarna fick ett ”respektfullt bemötande” från Irlands taioseach, premiärminister, ligger förbudet kvar.

Biskoparna tog upp hur de troendes hälsa påverkas av isolering och av bristen på social gemenskap, och ifrågasatte framför allt varför förbudet infördes utan att företrädare för religiösa gemenskaper fick någon möjlighet att komma med synpunkter eller visa hur man arbetar i församlingar för att förebygga smitta.

”Det finns inga bevis som vi känner till för att smittspridning skett i våra kyrkobyggnader”, sade ärkebiskop Eamon Martin i en radiointervju. Han sade också att ”det är en sak jag inte kan förstå – varför restriktionerna införts utan att de som berörs fått komma till tals. I Nordirland har alla kristna traditioner, alla religiösa ledare, hela tiden kontakt med myndigheterna.” Ärkebiskop Martin medgav att många olika grupperingar och sammanhang har sina argument för att just de ska undantas, men att tron utmärker sig genom att vara ”fundamental i människors liv”.

Samtidigt pågår i Storbritannien en stor diskussion, då ett stort antal katolska kyrkoledare och nu även de främsta företrädarna för anglikanska Church of England protesterar mot ett förslag på förbud mot offentliga gudstjänster. Även i Storbritannien har möjligheten varit liten för religiösa företrädare att komma med synpunkter på förbuden.

Church of England fick stark intern kritik under våren, då ledningen av försiktighetsskäl gick längre än restriktionerna krävde och förbjöd även privat andakt i kyrkorna och livesända gudstjänster. Nu har ärkebiskop Justin Welby, ärkebiskopen av York och biskopen av London skrivit ett brev till sina präster där de erkänner att de interna anglikanska restriktionerna kanske gick lite väl långt, och att de nu tillsammans med sina katolska kollegor kommer att protestera mot nya kyrkostängningar.

De katolska biskoparna i Storbritannien beskriver hur församlingarna arbetar mot smittspridning och pekar på att kyrkorna är bland de ur smittsynpunkt säkraste platserna man kan befinna sig på, och hur viktigt det religiösa livet är för många troende – i synnerhet för ensamma och utsatta.

Förslaget om förbud för offentliga gudstjänster i Storbritannien diskuteras i parlamentet under onsdag den 4 november.

Red. 2020-11-03

Källor:

The Tablet – Fortsatt irländskt förbud mot mässor
The Tablet – Katolska biskopar ifrågasätter kyrkostängningar
The Tablet – Kyrkoledare kräver vetenskaplig grund för mässförbud
The Tablet – Kardinal leder protester mot mässförbud