Irlands kyrkoledare välkomnar politisk överenskommelse

Ledande iriska kyrkoföreträdare hälsar med glädje slutet på den tre år långa politiska blockaden i Nordirland. Den enighet som nu har uppnåtts ger hopp om lösningar i den sociala och politiska krisen, sägs det i ett uttalande som är undertecknat av bland andra Richard Clarke, primas för den anglikanska kyrkan i Irland, och hans katolske ämbetsbroder. ärkebiskop Eamon Martin.

Nordirland med huvudstaden Belfast hör till Storbritannien (formellt Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland). I fredags blev det känt att Nordirlands två största partier, det protestantiska unionistiska DUP och det katolska republikanska Sinn Feín, har förklarat sig beredda till ett förnyat samarbete. Detta har skett efter underhandlingar med hjälp av Irland och Storbritannien.

År 2017 sprack regeringen med DUP och Sinn Feín bland annat på grund av en strid om främjandet av det iriska språket. Sedan dess har Nordirland styrts från London. Under den kommande veckan skall nu parlamentet i Belfast åter sammanträda och återuppta sitt arbete.

Det avtal som nu har träffats och som har titeln ”Ett nytt decennium, en nystart” erkänner för första gången officiellt och med rättsverkan det iriska språket i Nordirland, vid sidan av engelska språket. Vidare skall även lågskotskan främjas. [Lågskotskan är ett västgermanskt språk som talas i Skottland och i Ulster, övers.anm.]

Kyrkoledarna betonar att avtalet därutöver innehåller konkreta förpliktelser inom till exempel utbildnings- och hälsoområdena. Dessutom vill man genom avtalet sätta stopp för ”paramilitarismens och sekterismens ihållande gissel”.

Vidare heter det i uttalandet: ”Vi förnyar därför vårt löfte att stödja den nya regeringen, så snart som den återupptar sitt arbete, och erkänner tillsammans med civilsamhällets andra krafter vårt gemensamma ansvar för det gemensamma bästa.”

Kathpress 2020-01-11

Detta är en nyhetstext.