Jesuit ny ordförande i USA:s kommission för religionsfrihet

tomreeseDen amerikanska statliga Kommissionen för internationell religionsfrihet har fått en ny ordförande som för första gången i kommissionens historia är katolsk präst: jesuitpater Thomas Reese utnämndes ursprungligen som ledamot i kommissionen för en tvåårsperiod av president Barack Obama år 2014 och hans mandat bekräftades tidigare i år. Nu kommer han att ta över ordförandeskapet i organisationen som är en oberoende kommission, främst sammansatt av ledamöter från USA:s båda stora politiska partier, med uppgift att övervaka och utvärdera brott mot religionsfriheten runt om i världen och att ge policy-rekommendationer till utrikesministern, kongressen och presidenten själv.

”Jag är hedrad av möjligheten att få tjäna som kommissionens ordförande och få arbeta tillsammans med de övriga ledamöterna för att stödja religions- och åsiktsfriheten”, sade pater Reese i en kommentar till utnämningen. ”Det som händer i världen understryker betydelsen av denna fundamentala rättighet: som nyckelfaktor i många av USA:s utrikespolitiska utmaningar befinner sig religionsfriheten nu under allvarlig och uthållig attack runt om i världen”, tillade han.

Kommissionen inrättades 1998 och publicerar idag årliga rapporter om religionsfrihetens ställning runt om i världen, där länder som gör sig skyldiga till allvarliga övergrepp på religionsfriheten särskilt utpekas. Den anordnar också allmänna hearingar och genomför egna fältstudier. Pater Reese, som nu ersätter Princeton-juridikprofessorn Robert George som ordförande, är idag senior analytiker vid amerikanska National Catholic Reporter och har tidigare bland annat varit chefredaktör för America Magazine, Jesuitordens amerikanska tidskrift.

Catholic News Agency, 2016-06-23