Jesuitorden väljer ny generalföreståndare – Europas betydelse minskar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med början på söndag beslutar Jesuitorden, den största manliga ordensgemenskapen inom den katolska kyrkan, om en ny generalföreståndare. Han kommer att väljas av den så kallade generalkongregationen, i vilken 215 jesuiter från 62 länder deltar.

Brian and Cathy Scholl with children, Kaitlin, Clare and Jack.

För första gången i ordens nästan 500-åriga historia sker detta val under en påve som själv är jesuit. Den tjänstgörande generalföreståndaren, spanjoren Adolfo Nicolás (80), meddelade redan för två år sedan att han ville befrias från sitt uppdrag. Med anspelning på hans tidigare maktposition och hans klädesplagg (svart sután) kallades jesuiternas generalföreståndare ”den svarte påven”.

Då valförfarandet i tisdags presenterades i Rom uppgavs att gemenskapen i dag har cirka 16 400 medlemmar världen över. Omkring 11 800 är präster. Liksom i andra ordnar gick antalet medlemmar starkt tillbaka under de gångna decennierna. För 50 år sedan, 1966, fanns det fortfarande 36 000 jesuiter, alltså mer än dubbelt så många som i dag.

Ordens tyngdpunkt förskjuts mot Asien och Afrika. På båda dessa kontinenter är orden stadd i tillväxt: 63 procent av noviserna kommer från dessa områden, hette det vid presskonferensen i Rom i tisdags. Vid valet av ny generalföreståndare deltar utöver ledarna för de olika provinserna ytterligare representanter för de olika provinserna motsvarande medlemsantalet.

59 procent av valförsamlingen kommer enligt ordens uppgifter från södra halvklotet; vid den senaste generalkongregationen var det 45 procent. Andelen europeiska deltagare sjönk samtidigt från 31 till 26 procent. Vid den aktuella 36:e valförsamlingen utgör indierna den största gruppen, följd av USA. Hittills har alla 30 generalföreståndare för jesuiterna kommit från Europa; de senaste innehavarna av detta uppdrag hade dock en långvarig erfarenhet från andra världsdelar.

Valordningen förutser inga kandidaturer utan endast en diskussion om ordens aktuella ställning och utfordringar. Detta följs av fyra dagar långa murmurationes, då deltagarna samtalar i tvåmannagrupper om vem som är lämpad att vara ledare.

Det finns inget bestämt datum för valet. Man väntar sig att det sker under den andra veckan. I regel är det ett snabbt och lätt förfarande, sade jesuiten Orlando Torres då valordningen presenterades. För val av generalföreståndare räcker det med enkel majoritet. Påven informeras innan namnet kungörs, men hans godkännande är inte nödvändigt. Franciskus har själv deltagit i två generalkongregationer, 1974/75 och 1983.

Kathpress 2016-09-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med början på söndag beslutar Jesuitorden, den största manliga ordensgemenskapen inom den katolska kyrkan, om en ny generalföreståndare. Han kommer att väljas av den så kallade generalkongregationen, i vilken 215 jesuiter från 62 länder deltar.

Brian and Cathy Scholl with children, Kaitlin, Clare and Jack.

För första gången i ordens nästan 500-åriga historia sker detta val under en påve som själv är jesuit. Den tjänstgörande generalföreståndaren, spanjoren Adolfo Nicolás (80), meddelade redan för två år sedan att han ville befrias från sitt uppdrag. Med anspelning på hans tidigare maktposition och hans klädesplagg (svart sután) kallades jesuiternas generalföreståndare ”den svarte påven”.

Då valförfarandet i tisdags presenterades i Rom uppgavs att gemenskapen i dag har cirka 16 400 medlemmar världen över. Omkring 11 800 är präster. Liksom i andra ordnar gick antalet medlemmar starkt tillbaka under de gångna decennierna. För 50 år sedan, 1966, fanns det fortfarande 36 000 jesuiter, alltså mer än dubbelt så många som i dag.

Ordens tyngdpunkt förskjuts mot Asien och Afrika. På båda dessa kontinenter är orden stadd i tillväxt: 63 procent av noviserna kommer från dessa områden, hette det vid presskonferensen i Rom i tisdags. Vid valet av ny generalföreståndare deltar utöver ledarna för de olika provinserna ytterligare representanter för de olika provinserna motsvarande medlemsantalet.

59 procent av valförsamlingen kommer enligt ordens uppgifter från södra halvklotet; vid den senaste generalkongregationen var det 45 procent. Andelen europeiska deltagare sjönk samtidigt från 31 till 26 procent. Vid den aktuella 36:e valförsamlingen utgör indierna den största gruppen, följd av USA. Hittills har alla 30 generalföreståndare för jesuiterna kommit från Europa; de senaste innehavarna av detta uppdrag hade dock en långvarig erfarenhet från andra världsdelar.

Valordningen förutser inga kandidaturer utan endast en diskussion om ordens aktuella ställning och utfordringar. Detta följs av fyra dagar långa murmurationes, då deltagarna samtalar i tvåmannagrupper om vem som är lämpad att vara ledare.

Det finns inget bestämt datum för valet. Man väntar sig att det sker under den andra veckan. I regel är det ett snabbt och lätt förfarande, sade jesuiten Orlando Torres då valordningen presenterades. För val av generalföreståndare räcker det med enkel majoritet. Påven informeras innan namnet kungörs, men hans godkännande är inte nödvändigt. Franciskus har själv deltagit i två generalkongregationer, 1974/75 och 1983.

Kathpress 2016-09-26