Jesuitordens ledare om Venezuela: Starta verklig dialog

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den venezuelanska kardinalen Jorge Urosa Savino har bekräftat sin kritik mot den författningsstiftande församlingen. Till dagstidningen El Universal säger Caracas ärkebiskop, att den församling, som president Nicolas Maduro låtit utse, saknar värde och är illegal, eftersom den inte är inkallad av Venezuelas folk. Dessutom är den inte till någon hjälp för att lösa landets trängande problem utan den skärper i stället konflikten. Urosa uppmanar åter regeringen och oppositionen att påbörja en dialog: landet behöver ett regeringsskifte. Det måste uppnås på fredliga vägar.

Även pater Arturo Sosa, generalföreståndare för Jesuitorden och född i Venezuela, lät offentligt kungöra en uppmaning till parterna att finna en fredlig lösning på krisen. ”Upphör med våldet! Det är nödvändigt att nå ett program för nationell enighet genom en uppriktig och sann medling, så att man verkligen kommer till rätta med de problem, som drabbat miljontals medborgare i Venezuela”, betonade Sosa i den appell, som sändes i Vatikanradion.

I söndags valdes omkring 500 kandidater till den författningsstiftande församling, som på president Maduros förslag skall genomföra en författningsreform, som innebär förändrade maktförhållanden. Omkring 6 000 kandidater ställde upp i valet och det stora flertalet av dem var nära lierade med Maduros regeringsparti PSUV. Församlingen kommer garanterat att få den sammansättning Maduro önskar.

Oppositionen, den katolska kyrkan, människorättsorganisationer och flera latinamerikanska regeringar har i förväg kritiserat valen som stridande mot författningen och man har krävt att de skall ställas in. För två veckor sedan mobiliserade oppositionen fler än sju miljoner venezolaner för en symbolisk omröstning mot den författningsstiftande församlingen.

Massprotester under flera veckor

Under flera veckor har det pågått massprotester i Venezuela mot den socialistiska regeringen, som i början av april med juridiska medel förgäves försökte ta makten från parlamentet, där oppositionen sedan valen 2015 har majoritet. Maduro regerar sedan flera år utan stöd av parlamentet med hjälp av särskilda dekret och undantagstillstånd. Dessutom har det inte hållits några regional- och kommunalval, trots att dessa sen länge skulle ägt rum. I stället förordnade Maduro om ett val till en författningsstiftande församling.

Enligt uppgifter från statstjänstemän dödades 112 personer under protesterna i april. Och i samband med valen till den författningsstiftande församlingen dödades minst tre personer. Tidningen El Universal meddelar att en funktionär i oppositionspartiet Accion Democratica (AD) sköts vid protesterna. Oppositionspolitiker gör regeringen ansvarig för dödsfallet.

Generalföreståndaren för Jesuitorden: Starta en verklig dialog

Venezuelas biskopskonferens tog nyligen ställning i konflikten och avvisade Maduros projekt med en författningsstiftande församling. I sitt uttalande varnar de även för att presidenten vill införa ett marxistiskt styre.

”Jag ansluter mig till de venezolanska biskoparnas ställningstagande”, sade pater Sosa, generalföreståndare för jesuiterna, i sin appell, som offentliggjordes i söndags. Biskoparna är sinsemellan eniga och överens med Venezuelas ordensfolk. De har intagit en mycket tydlig position och betonar, att varje politisk åtgärd måste syfta till att lindra folkets lidande.

Sosa betonar i sitt ställningstagande att det inte handlar om politik utan om befolkningens svåra läge. ”Människorna lider i detta ögonblick, eftersom de saknar de grundläggande livsbetingelserna. De har vare sig mat eller säkerhet, inga mediciner, ingen fungerande skola, de har ingenting av det som hör till ett normalt liv.”

Sedan blev pater Sosa likväl politisk: ”Det gäller att dela människornas lidande, så att politiken blir ett fungerande verktyg för att lösa befolkningens problem och inte en plats där man strider om makt och de privilegier, som den ena eller andra gruppen kan skaffa sig. Därför är det nödvändigt att påbörja en äkta dialog. En dialog, som i första hand utgår från befolkningens lidanden och även tar hänsyn till de olika positionerna i denna krissituation.”

Kathpress 2017-07-30

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den venezuelanska kardinalen Jorge Urosa Savino har bekräftat sin kritik mot den författningsstiftande församlingen. Till dagstidningen El Universal säger Caracas ärkebiskop, att den församling, som president Nicolas Maduro låtit utse, saknar värde och är illegal, eftersom den inte är inkallad av Venezuelas folk. Dessutom är den inte till någon hjälp för att lösa landets trängande problem utan den skärper i stället konflikten. Urosa uppmanar åter regeringen och oppositionen att påbörja en dialog: landet behöver ett regeringsskifte. Det måste uppnås på fredliga vägar.

Även pater Arturo Sosa, generalföreståndare för Jesuitorden och född i Venezuela, lät offentligt kungöra en uppmaning till parterna att finna en fredlig lösning på krisen. ”Upphör med våldet! Det är nödvändigt att nå ett program för nationell enighet genom en uppriktig och sann medling, så att man verkligen kommer till rätta med de problem, som drabbat miljontals medborgare i Venezuela”, betonade Sosa i den appell, som sändes i Vatikanradion.

I söndags valdes omkring 500 kandidater till den författningsstiftande församling, som på president Maduros förslag skall genomföra en författningsreform, som innebär förändrade maktförhållanden. Omkring 6 000 kandidater ställde upp i valet och det stora flertalet av dem var nära lierade med Maduros regeringsparti PSUV. Församlingen kommer garanterat att få den sammansättning Maduro önskar.

Oppositionen, den katolska kyrkan, människorättsorganisationer och flera latinamerikanska regeringar har i förväg kritiserat valen som stridande mot författningen och man har krävt att de skall ställas in. För två veckor sedan mobiliserade oppositionen fler än sju miljoner venezolaner för en symbolisk omröstning mot den författningsstiftande församlingen.

Massprotester under flera veckor

Under flera veckor har det pågått massprotester i Venezuela mot den socialistiska regeringen, som i början av april med juridiska medel förgäves försökte ta makten från parlamentet, där oppositionen sedan valen 2015 har majoritet. Maduro regerar sedan flera år utan stöd av parlamentet med hjälp av särskilda dekret och undantagstillstånd. Dessutom har det inte hållits några regional- och kommunalval, trots att dessa sen länge skulle ägt rum. I stället förordnade Maduro om ett val till en författningsstiftande församling.

Enligt uppgifter från statstjänstemän dödades 112 personer under protesterna i april. Och i samband med valen till den författningsstiftande församlingen dödades minst tre personer. Tidningen El Universal meddelar att en funktionär i oppositionspartiet Accion Democratica (AD) sköts vid protesterna. Oppositionspolitiker gör regeringen ansvarig för dödsfallet.

Generalföreståndaren för Jesuitorden: Starta en verklig dialog

Venezuelas biskopskonferens tog nyligen ställning i konflikten och avvisade Maduros projekt med en författningsstiftande församling. I sitt uttalande varnar de även för att presidenten vill införa ett marxistiskt styre.

”Jag ansluter mig till de venezolanska biskoparnas ställningstagande”, sade pater Sosa, generalföreståndare för jesuiterna, i sin appell, som offentliggjordes i söndags. Biskoparna är sinsemellan eniga och överens med Venezuelas ordensfolk. De har intagit en mycket tydlig position och betonar, att varje politisk åtgärd måste syfta till att lindra folkets lidande.

Sosa betonar i sitt ställningstagande att det inte handlar om politik utan om befolkningens svåra läge. ”Människorna lider i detta ögonblick, eftersom de saknar de grundläggande livsbetingelserna. De har vare sig mat eller säkerhet, inga mediciner, ingen fungerande skola, de har ingenting av det som hör till ett normalt liv.”

Sedan blev pater Sosa likväl politisk: ”Det gäller att dela människornas lidande, så att politiken blir ett fungerande verktyg för att lösa befolkningens problem och inte en plats där man strider om makt och de privilegier, som den ena eller andra gruppen kan skaffa sig. Därför är det nödvändigt att påbörja en äkta dialog. En dialog, som i första hand utgår från befolkningens lidanden och även tar hänsyn till de olika positionerna i denna krissituation.”

Kathpress 2017-07-30