Jesuitpater Bernd Hagenkord avliden

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Jesuitpater Bernd Hagenkord har avlidit i dag vid 52 års ålder i en obotlig sjukdom. Han tillhörde den tyska jesuitprovinsen till vilken jesuiterna i Sverige också hör. Pater Bernd studerade historia innan han inträdde i Jesuitordens novitiat 1992. Efter prästvigningen 2002 var han verksam i Hamburg med ungdomsarbete. Mellan 2009 och 2017 ledde han med säte i Rom den tyskspråkiga redaktionen av Vatikanradion, som sedan övergick i den tyska avdelningen av Vatican News fram till 2019. Hagenkord närvarade vid påven Franciskus besök i Lund och Malmö 2016 och gjorde reportage därifrån för Vatikanradion.

P. Bernd Hagenkord S.J. (1968–2021).

År 2019 fick Hagenkord ett nytt uppdrag som superior för jesuitkommuniteten i Berchmanskolleg, i anslutning till högskolan för filosofi i München. Hans sista uppdrag var att, tillsammans med syster Maria Boxberger, som andlig vägledare bistå den synodala vägen i Tyskland, en uppgift som han av hälsoskäl nyligen tvingades lämna.

Genom åren har Signums hemsida översatt och publicerat ett ganska stort antal av pater Bernds blogginlägg. Han gav ett värdefullt bidrag med sitt stora kunnande vad gäller historia, kyrka, samhälle och teologi och inte minst kompetent bevakning av och reflektioner kring påveämbetet.

Enligt mänskliga bedömningskriterier avled pater Bernd alldeles för tidigt. Jesuiterna och flera andra bröder och systrar i kyrkans gemenskap i flera europeiska länder har förlorat en kyrkans röst och en god broder.

Chefredaktören för österrikiska katolska nyhetsportalen Kathpress, Paul Wuthe, beklagar Hagenkords bortgång genom att konstatera: ”Kyrkan i de tyskspråkiga länderna förlorar i och med pater Hagenkords död en djup förmedlare och en världskyrklig brobyggare.”

Requiescat in pace, må han vila i frid,

Red. 2021-07-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Jesuitpater Bernd Hagenkord har avlidit i dag vid 52 års ålder i en obotlig sjukdom. Han tillhörde den tyska jesuitprovinsen till vilken jesuiterna i Sverige också hör. Pater Bernd studerade historia innan han inträdde i Jesuitordens novitiat 1992. Efter prästvigningen 2002 var han verksam i Hamburg med ungdomsarbete. Mellan 2009 och 2017 ledde han med säte i Rom den tyskspråkiga redaktionen av Vatikanradion, som sedan övergick i den tyska avdelningen av Vatican News fram till 2019. Hagenkord närvarade vid påven Franciskus besök i Lund och Malmö 2016 och gjorde reportage därifrån för Vatikanradion.

P. Bernd Hagenkord S.J. (1968–2021).

År 2019 fick Hagenkord ett nytt uppdrag som superior för jesuitkommuniteten i Berchmanskolleg, i anslutning till högskolan för filosofi i München. Hans sista uppdrag var att, tillsammans med syster Maria Boxberger, som andlig vägledare bistå den synodala vägen i Tyskland, en uppgift som han av hälsoskäl nyligen tvingades lämna.

Genom åren har Signums hemsida översatt och publicerat ett ganska stort antal av pater Bernds blogginlägg. Han gav ett värdefullt bidrag med sitt stora kunnande vad gäller historia, kyrka, samhälle och teologi och inte minst kompetent bevakning av och reflektioner kring påveämbetet.

Enligt mänskliga bedömningskriterier avled pater Bernd alldeles för tidigt. Jesuiterna och flera andra bröder och systrar i kyrkans gemenskap i flera europeiska länder har förlorat en kyrkans röst och en god broder.

Chefredaktören för österrikiska katolska nyhetsportalen Kathpress, Paul Wuthe, beklagar Hagenkords bortgång genom att konstatera: ”Kyrkan i de tyskspråkiga länderna förlorar i och med pater Hagenkords död en djup förmedlare och en världskyrklig brobyggare.”

Requiescat in pace, må han vila i frid,

Red. 2021-07-26

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)