Johannes Paulus II ovetande om anklagelserna mot Maciel

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Johannes Paulus II var uppenbarligen inte informerad om att grundaren av Kristi legionärer, Marcial Maciel Degollado (1920–2008) anklagades för sexövergrepp. Det framgår av ett dokument från Troskongregationen, som den italienska dagstidningen Il Giornale offentliggjorde den 27 april.

I skrivelsen av den 17 november 2007 till Saligförklaringskongregationen (Congregatio de Causis Sanctorum, CCS) meddelar prefekten för Troskongregationen, kardinal William Levada att den polske påven på intet sätt skulle ha varit delaktig i åtgärderna mot Maciel. Det ska dock ha förekommit några brev ställda till påven med anklagelser mot den mexikanske ordensgrundaren, medger Levada.

Levada svarade på en fråga från CCS  i samband med saligförklaringsprocessen för påven Johannes Paulus II. Kritiker hävdar att Johannes Paulus II under lång tid ska ha hållit sin skyddande hand över Maciel och därigenom förhindrat ett avgörande ingripande mot den mexikanske prästen.

Tidigare seminarister hos Kristi legionärer ska enligt Il Giornalis uppgifter redan 1978 och 1989 i brev ha vänt sig till påven. 1998 gjorde några offer en officiell anmälan hos Troskongregationen. Som dåvarande prefekt för Troskongregationen inledde Joseph Ratzinger därefter en utredning av anklagelserna mot grundaren av legionärerna. Efter bytet på påvestolen fortsatte Ratzingers efterträdare, kardinal William Levada, undersökningen.

2006 kom så Vatikanens bestraffning av Maciel i samband med anklagelserna om sexuella övergrepp. Ordensgrundaren beordrades att inte utöva någon offentlig prästerlig verksamhet och att under ”bön och bot” leva ett ”tillbakadraget liv”. Med tanke på hans ålder och hälsotillstånd avstod Troskongregationen från en kyrkorättslig straffrättsprocess. Maciel dog i januari 2008.

Legionärernas general, Alvaro Corcuera, bad i november 2009 Maciels offer om ursäkt. I slutet av mars distanserade sig Kristi legionärer officiellt från sin grundare. De bekräftade dessutom att Maciel var far till tre barn.

Den första delen av en apostolisk visitation av Kristi legionärer, en sorts undersökning från Vatikanen, som inleddes i juli 2009 avslutades i mars. Resultaten av undersökningen utvärderas för närvarande i Vatikanen.

Kathpress 2010-04-27

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Johannes Paulus II var uppenbarligen inte informerad om att grundaren av Kristi legionärer, Marcial Maciel Degollado (1920–2008) anklagades för sexövergrepp. Det framgår av ett dokument från Troskongregationen, som den italienska dagstidningen Il Giornale offentliggjorde den 27 april.

I skrivelsen av den 17 november 2007 till Saligförklaringskongregationen (Congregatio de Causis Sanctorum, CCS) meddelar prefekten för Troskongregationen, kardinal William Levada att den polske påven på intet sätt skulle ha varit delaktig i åtgärderna mot Maciel. Det ska dock ha förekommit några brev ställda till påven med anklagelser mot den mexikanske ordensgrundaren, medger Levada.

Levada svarade på en fråga från CCS  i samband med saligförklaringsprocessen för påven Johannes Paulus II. Kritiker hävdar att Johannes Paulus II under lång tid ska ha hållit sin skyddande hand över Maciel och därigenom förhindrat ett avgörande ingripande mot den mexikanske prästen.

Tidigare seminarister hos Kristi legionärer ska enligt Il Giornalis uppgifter redan 1978 och 1989 i brev ha vänt sig till påven. 1998 gjorde några offer en officiell anmälan hos Troskongregationen. Som dåvarande prefekt för Troskongregationen inledde Joseph Ratzinger därefter en utredning av anklagelserna mot grundaren av legionärerna. Efter bytet på påvestolen fortsatte Ratzingers efterträdare, kardinal William Levada, undersökningen.

2006 kom så Vatikanens bestraffning av Maciel i samband med anklagelserna om sexuella övergrepp. Ordensgrundaren beordrades att inte utöva någon offentlig prästerlig verksamhet och att under ”bön och bot” leva ett ”tillbakadraget liv”. Med tanke på hans ålder och hälsotillstånd avstod Troskongregationen från en kyrkorättslig straffrättsprocess. Maciel dog i januari 2008.

Legionärernas general, Alvaro Corcuera, bad i november 2009 Maciels offer om ursäkt. I slutet av mars distanserade sig Kristi legionärer officiellt från sin grundare. De bekräftade dessutom att Maciel var far till tre barn.

Den första delen av en apostolisk visitation av Kristi legionärer, en sorts undersökning från Vatikanen, som inleddes i juli 2009 avslutades i mars. Resultaten av undersökningen utvärderas för närvarande i Vatikanen.

Kathpress 2010-04-27