Julius Langbehn: Der Geist des Ganzen

Av R. Groteclaes S. J.

Recension av Julius Langbehns Der Geist des Ganzen. Mit 12 Tafeln. Herder, Freiburg im Breisgau, 1930.

Benedikt Momme Nissen giver os i ovennevnte Bog en hel Skat af de mest värdifulde Tanker, som har opfyldt den kendte »Rembrandtdeutschen» Julius Langbehn, der er født i Sønderjylland. Ganske overrasket bliver man, naar man hos en Forfatter, der døde for 24 Aar siden, finder netop de Tanker og Ideer, der bevæger en stor Del af den moderne Ungdom i Tyskland. Bogen fik en begejstret Modtagelse i den tysktalende Verden, fordi den udtrykte det, som var hele den nye Generations hemmelige Længsel, og fordi den faldt i Traad med de Bevægelser, som i Videnskaben tilsigter en Revision af den gængse individualistiske Opfattelse til Fordel for »Helhedsopfattelse». (Jfr. Spann, Driesch, Guardini, Spranger o. s. v.) »Der Geist des Ganzen» kalder Forfatteren denne smukke Samling af Konvertitten Langbehns dybeste Tanker, som fremsættes paa en Slags aphoristisk Maade. Hans Hovedtanke er: Mennesket skal ikke glemme at se paa det Hele paa alle Omraader, især paa det aandelige Omraade. Specialisten skal ikke blive Atomist. Enheds -og Helhedsprincippet gennemtrænger alle hans dybe Tanker. »Einheit, Geschlossenheit, Ganzheit ist das Wesen Gottes, seiner Kirche, jedes echten Charakters wie jeder echten Kunst. … Immer sei ganz, was du bist! Sei ganz, was du jeweilig denkst, und sagst und tust». Med Interesse følger man Langbehns klartskuende Kritik af det moderne Aandsliv. Og stadig sprudler nye dybe Tanker frem i de forskellige Kapitler.

»Einen grossen Geist zu haben, darauf kann man niemand verpflichten, doch jedermann ist verpflichtet, ein gutes Herz zu haben. Was ist denn eigentlich die Bestimmung der menschlichen Gesellschaft? Sich kennen, sich verstehen, sich lieben, Liebe mit Liebe erwidern … Es ist ein grosses Geheimnis, dass die Liebe der wahren. Sachlichkeit und Sachlichkeit der wahren Liebe völlig entspricht. Wer ein zartes Herz hat muss auch ein starkes Herz haben, sonst hat er keins von beiden ganz. Eine Mutter die keine Löwin ist, wird leicht zur Äffin».

Jeg har aldrig slaaet op i denne værdifulde Bog, uden at blive beriget og styrket. »Leisetreter haben wir genug, Stubengelehrte vielleicht zuviel; es braucht ldeen, Charakter, Schlagfertigkeit; zum Wirken in der Welt braucht’s Mark in den Knochen.» Paa denne Maade kunde man blive ved med at fremsætte Langbehns Tanker om Sjælekultur, Karakterdannelse, om Troen paa Kristus og det rige katolske religiøse Liv, om Katolicismen i den nuværende Verden. Af særlig Interesse for en nordisk Læser er de Kapitler, der handler om den angelsaksisk-nordiske Race, som Forfatteren selv tilhører. Han anser den nærmest for Menneskeslægtens ypperste Race, der kun mangler een Ting: Katolicismen. Han ser meget optimistisk paa denne Races Udviklingsmuligheder i Retning af Katolicismen, som den saa at sige er prædestineret til. 12 store Helsidebilleder anskueliggør Langbehns Tanker paa kunstnerisk Maade. Søger du en Bog, som giver dig aandelig Berigelse, saa tag denne Bog i Haanden – men du kan ikke læse den som en Avis.