Kamp om urbefolkningens rätt till mark i Brasilien

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Frågan om äganderätt till mark stod i fokus vid en sammankomst i Luziania i centrala Brasilien den 25 till 28 februari. Närvarande vid mötet var 120 representanter för traditionella samhällen från hela landet och man diskuterade hur man kunde skydda sig mot uppköp av mark. Man betonade nödvändigheten av att samverka med övriga organisationer, som arbetar med dessa problem. De folkgrupper som var representerade på mötet, betonade att konflikter kring äganderätten av mark underminerade deras kultur och traditioner. Som ett exempel pekade Quilombolas-folket från Rio dos Macacos, i delstaten Bahia, på upprättandet av småbåtshamnar och det våld som utövats mot deras samhälle, där det var förbjudet att ens odla marken.

En advokat från missionsrådet bland urbefolkningen ledde en debatt om de konventioner som gäller för de traditionella samhällenas rättigheter, såsom konvention 169 i ILO (internationella fackföreningsrörelsen). Det betonades att dessa samhällens rättigheter var underförstådda i Brasiliens konstitution, men de måste definieras tydligare. Så har en rörelse bland Quilombolas i Maranhão gjort anspråk på 1838 olika landområden men hittills har deras äganderätt bekräftats i enbart 121 fall.

Agenzia Fides 2013-03-01

Se bildspel med fotografier av fotografen André Cypriano här

https://www.secom.ma.gov.br/index.php/noticias/8-noticiaultima/652-terras-sao-regularizadas-para-625-familias-quilombolas

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Frågan om äganderätt till mark stod i fokus vid en sammankomst i Luziania i centrala Brasilien den 25 till 28 februari. Närvarande vid mötet var 120 representanter för traditionella samhällen från hela landet och man diskuterade hur man kunde skydda sig mot uppköp av mark. Man betonade nödvändigheten av att samverka med övriga organisationer, som arbetar med dessa problem. De folkgrupper som var representerade på mötet, betonade att konflikter kring äganderätten av mark underminerade deras kultur och traditioner. Som ett exempel pekade Quilombolas-folket från Rio dos Macacos, i delstaten Bahia, på upprättandet av småbåtshamnar och det våld som utövats mot deras samhälle, där det var förbjudet att ens odla marken.

En advokat från missionsrådet bland urbefolkningen ledde en debatt om de konventioner som gäller för de traditionella samhällenas rättigheter, såsom konvention 169 i ILO (internationella fackföreningsrörelsen). Det betonades att dessa samhällens rättigheter var underförstådda i Brasiliens konstitution, men de måste definieras tydligare. Så har en rörelse bland Quilombolas i Maranhão gjort anspråk på 1838 olika landområden men hittills har deras äganderätt bekräftats i enbart 121 fall.

Agenzia Fides 2013-03-01

Se bildspel med fotografier av fotografen André Cypriano här

https://www.secom.ma.gov.br/index.php/noticias/8-noticiaultima/652-terras-sao-regularizadas-para-625-familias-quilombolas