Kardinal Marx: Experiment med kloning leder till maktkonforma människor

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Rådgivare till påven och ärkebiskop i München, kardinal Reinhard Marx, har med anledning av de senaste experimenten med kloning varnat för ett tänkande som strävar mot uniformitet. Genom kloning uppkommer faran att man söker forma ”en ideal, frisk, vacker och marknadsanpassad människa”, sade Marx i sin pingstpredikan i katedralen i München.

Uniformitet skall inte förväxlas med enhet. För enhet betyder i en kristen mening att ”respektera mångfalden, olikheterna, brokigheten” hos människor och genom den låta ”en ny kvalitet uppkomma i gemenskapen”. Pingsthändelsen blir så en ”bild av enhet i mångfalden”, förklarade kardinalen. Man måste förstå den som en motbild mot den babyloniska språkförbistringen, som ledde till att människor skingrades och såg varandra som motståndare.

Människor skall därför förstå att de är en enda familj. De skall finna en väg till verklig gemenskap och bli ”förbundna med varandra i respekt och kärlek”. Kardinal Marx kritiserar också ”de exploaterande strukturerna” i utvecklingsländerna. De som drar nytta av detta är företagare och köpare i de rika länderna. Han hänvisar då till den textilfabrik, som rasade samman i Bangladesh med mer än tusen dödsoffer.

Vi får heller inte passivt se på, när ”nya sociala orättvisor” såsom ungdomsarbetslösheten bidrar till att utanförskapet breder ut sig i Europa. Det gäller att åter finna en solidaritet. Särskilt den katolska världsvida kyrkan måste här ”engagera sig i både ord och gärning”, betonar kardinalen.

Reinhard Marx är medlem i det kardinalsråd som påven Franciskus utsåg för en månad sedan för att ge råd och förbereda en reform av kurian. Rådet är kallat till sitt första sammanträde i oktober.

Kathpress 2013-05-19

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Rådgivare till påven och ärkebiskop i München, kardinal Reinhard Marx, har med anledning av de senaste experimenten med kloning varnat för ett tänkande som strävar mot uniformitet. Genom kloning uppkommer faran att man söker forma ”en ideal, frisk, vacker och marknadsanpassad människa”, sade Marx i sin pingstpredikan i katedralen i München.

Uniformitet skall inte förväxlas med enhet. För enhet betyder i en kristen mening att ”respektera mångfalden, olikheterna, brokigheten” hos människor och genom den låta ”en ny kvalitet uppkomma i gemenskapen”. Pingsthändelsen blir så en ”bild av enhet i mångfalden”, förklarade kardinalen. Man måste förstå den som en motbild mot den babyloniska språkförbistringen, som ledde till att människor skingrades och såg varandra som motståndare.

Människor skall därför förstå att de är en enda familj. De skall finna en väg till verklig gemenskap och bli ”förbundna med varandra i respekt och kärlek”. Kardinal Marx kritiserar också ”de exploaterande strukturerna” i utvecklingsländerna. De som drar nytta av detta är företagare och köpare i de rika länderna. Han hänvisar då till den textilfabrik, som rasade samman i Bangladesh med mer än tusen dödsoffer.

Vi får heller inte passivt se på, när ”nya sociala orättvisor” såsom ungdomsarbetslösheten bidrar till att utanförskapet breder ut sig i Europa. Det gäller att åter finna en solidaritet. Särskilt den katolska världsvida kyrkan måste här ”engagera sig i både ord och gärning”, betonar kardinalen.

Reinhard Marx är medlem i det kardinalsråd som påven Franciskus utsåg för en månad sedan för att ge råd och förbereda en reform av kurian. Rådet är kallat till sitt första sammanträde i oktober.

Kathpress 2013-05-19