Kardinal Marx propagerar för förståelse för Östeuropa

Kardinal Reinhard Marx önskar att det fanns en större förståelse för den nu pågående, samhälleliga utvecklingen i Östeuropa. ”Vi måste respektera, att länderna i Östeuropa har en egen historia”, säger Marx i en intervju i Bonn i den tyska katolska nyhetsbyrån KNA. Han påminner om att dessa länders identitet har kränkts ett flertal gånger under 1900-talet.

”För många har utvecklingen gått mycket snabbt, och många har också förlorat. Man måste se detta som ett sätt att pröva sig fram”, argumenterar Marx. Kardinalen, som också är ordförande för kommissionen i EU:s biskopskonferens, tar samtidigt tydligt avstånd från de nationalistiska och diktatoriska tendenserna. ”De stater som är medlemmar i EU måste hålla sig till dess fundament: demokrati och rättsstatens princip”, betonade Marx. Det kan inte ”finnas någon återgång till de nationalistiska varianterna”. Kardinalen medgav, att de nuvarande motsättningarna mellan Väst- och Östeuropa gör honom mycket bekymrad. ”Tendensen att upphöja den egna nationen på bekostnad av andra är inget som vi som kristna skall uppmuntra”, sade han.

Enligt Marx finns det även i kyrkorna bakåtsträvande rörelser, där man på nytt vill försäkra sig om traditionen. ”Det kan också vara positivt. Men om det leder till en restauration och en avgränsning gentemot andra legitima uppfattningar, då blir det till nationalism, till populism – även i kyrkan.” ”Dessutom används ofta kyrkliga traditioner för att stärka den egna politiska identiteten och även det omvända förekommer: många kristna grupper använder politik för att genomföra sina avsikter, många politiker använder religion för att ge extra eftertryck åt sina idéer och detta sker inte enbart inom kristendomen”, sade kardinalen. Om detta skulle det finnas mycket att säga men: ”I sista hand går det inte att manipulera evangeliet politiskt.”

Kyrkan stödjer ”Fredsprojektet” Europa

Marx understryker, att den katolska kyrkan ända från början har stöttat processen mot ett enat Europa och att den fortsätter att göra det. ”Efter katastroferna på 1900-talet har detta fredsprojekt alltid varit något som påvarna ivrat för”, sade han. Biskoparna vill nu uppmuntra till ”ett fortsatt arbete med ’Projekt Europa’. För också vi märker, att EU är i en kris”, sade kardinalen. Europa har gång på gång genomlevt kriser, men de senaste åren har varit ”mycket uppfordrande”, sade Marx med tanke på Euro-, finans- och flyktingkrisen. ”Det är en orienteringsfas, i vilken man måste besluta sig för vad EU skall vara under de kommande decennierna. I denna sökprocess måste vi som kyrka i första hand skapa möjligheter till dialog, till förståelse”, sade kardinalen.

Kathpress 2017-10-23