Kardinal Parolin betraktar Kyrkostatens upplösning som en försynens skickelse

Enligt statssekreteraren, kardinal Pietro Parolin, är upplösningen av Kyrkostaten för 150 år sedan att anse som en försynens skickelse. Fastän händelsen upplevdes som ett ”trauma” kom de italienska truppernas inmarsch att leda till att påveämbetet kunde växa till i omfattning och oberoende, sade Parolin på fredagen i Rom i ett officiellt uttalande. Man måste läsa historien i ett långt perspektiv, en ”lära giltig i alla tider”, enligt chefsdiplomaten.

Parolin gjorde uttalandet, enligt Vatikanens presstjänst Vatican News, i samband med en ceremoni till åminnelse av den romerska murens genombrytande vid den så kallade ”Breccia di Porta Pia” den 29 september 1870. Genom en bräsch i den norra befästningsmuren kring staden trängde den italienske kungen Viktor Emanuell II:s trupper in i staden under ringa motstånd från Vatikanens armé. Den 6 oktober proklamerades Kyrkostatens inlemmande i Italien.

Det senare upprättandet av Vatikanstaten genom Lateranfördraget 1929 innebar, att Pius XII ”kunde bringa otaliga personer, som i Rom var eftersökta av den nazistiska regimen och ockupationstrupperna, i säkerhet”, sade Parolin. Händelserna 1870, med påvens traumatiska maktförlust och konflikten mellan kungareiket Italien och den Heliga stolen utmynnade, enligt kardinalen, ”i en samverkan mellan de båda institutionerna”.

Lateranfördraget, som garanterade påvens oavhängighet och skulle värna katolska kyrkans möjlighet att bedriva sin verksamhet, säkerställde därtill ”kyrkans och hennes överhuvuds andliga och pastorala karaktär”, sade Parolin. ”Från Porta Pia och fram till idag råder inget tvivel: enligt den Heliga stolen råder förvissning om Guds handlande och hans försyn”, sade kardinalen, enligt Vatican News.

Kathpress 2020-10-03