Kasper stöder påven, irländsk kardinal tvingas gå?

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Walter Kasper, chef för Enhetsrådet och en av de mest respekterade kardinalerna i Vatikanen och tillika hedersdoktor vid Uppsala universitet, försvarar idag, lördag 27 mars, i tidningen Corriere della Sera påven Benedictus XVI mot rykten om att han tidigare som kardinal skulle ha bidragit till mörkläggning av pedofilskandaler inom kyrkan. Som chef för Troskongregationen var just kardinal Ratzinger den person i Vatikanen som med särskilt stor beslutsamhet i början av det nya millenniet drev igenom nya, strängare regler för sättet att hantera sexuella missbruk inom kyrkan.

Som chef för Troskongregationen tog Ratzinger anmälningarna om sexuella övergrepp på stort allvar, och det var han som införde de nya kyrkorättsliga regler som numera gör det möjligt att snabbt stänga av präster som på trovärdiga grunder beskylls för övergrepp. Kardinal Kasper säger i intervjun vidare: ”Att somliga massmedier nu instrumentaliserar dessa förfärliga övergrepp och använder dem för att göra ett frontalangrepp på honom (Ratzinger) är mycket orättvist och inte fair.”

Kasper påpekar vidare att det tidigare rådde en annan attityd kring dessa frågor, både i kyrkan och i samhället i stort. Vi har blivit mera medvetna och uppmärksamma på problemen med sexuella övergrepp idag. Vi har nu slagit in på en annan väg, där dessa problem tas på stort allvar och inte längre kan smusslas undan. Denna nya väg är kyrkan fast besluten att följa, framhåller Kasper i intervjun.

Samtidigt uppger idag den ansedda brittiska tidningen The Times att Vatikanen nu försöker pressa överhuvudet för den katolska kyrkan i Irland, ärkebiskopen av Armagh, kardinal Sean Brady att avgå. Kardinal Brady var som ung präst involverad i att mörklägga övergrepp på en 14-årig pojke. Brady har bett om ursäkt för händelsen, men har hänvisat till att han endast fungerade som sekreterare i sammanhanget och att han inte var delaktig i att fatta beslutet som sådant. Den brittiska katolska tidskriften The Tablet skriver i ledaren i sitt senaste nummer att kardinal Bradys situation är ”särskilt prekär” och att han hör till de biskopar som bör fråga sig om de verkligen längre har påvens stöd. Hittills har två irländska biskopar fått avgå i kölvattnet av pedofilskandalerna.

Ulf Jonsson 2010-03-27

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Walter Kasper, chef för Enhetsrådet och en av de mest respekterade kardinalerna i Vatikanen och tillika hedersdoktor vid Uppsala universitet, försvarar idag, lördag 27 mars, i tidningen Corriere della Sera påven Benedictus XVI mot rykten om att han tidigare som kardinal skulle ha bidragit till mörkläggning av pedofilskandaler inom kyrkan. Som chef för Troskongregationen var just kardinal Ratzinger den person i Vatikanen som med särskilt stor beslutsamhet i början av det nya millenniet drev igenom nya, strängare regler för sättet att hantera sexuella missbruk inom kyrkan.

Som chef för Troskongregationen tog Ratzinger anmälningarna om sexuella övergrepp på stort allvar, och det var han som införde de nya kyrkorättsliga regler som numera gör det möjligt att snabbt stänga av präster som på trovärdiga grunder beskylls för övergrepp. Kardinal Kasper säger i intervjun vidare: ”Att somliga massmedier nu instrumentaliserar dessa förfärliga övergrepp och använder dem för att göra ett frontalangrepp på honom (Ratzinger) är mycket orättvist och inte fair.”

Kasper påpekar vidare att det tidigare rådde en annan attityd kring dessa frågor, både i kyrkan och i samhället i stort. Vi har blivit mera medvetna och uppmärksamma på problemen med sexuella övergrepp idag. Vi har nu slagit in på en annan väg, där dessa problem tas på stort allvar och inte längre kan smusslas undan. Denna nya väg är kyrkan fast besluten att följa, framhåller Kasper i intervjun.

Samtidigt uppger idag den ansedda brittiska tidningen The Times att Vatikanen nu försöker pressa överhuvudet för den katolska kyrkan i Irland, ärkebiskopen av Armagh, kardinal Sean Brady att avgå. Kardinal Brady var som ung präst involverad i att mörklägga övergrepp på en 14-årig pojke. Brady har bett om ursäkt för händelsen, men har hänvisat till att han endast fungerade som sekreterare i sammanhanget och att han inte var delaktig i att fatta beslutet som sådant. Den brittiska katolska tidskriften The Tablet skriver i ledaren i sitt senaste nummer att kardinal Bradys situation är ”särskilt prekär” och att han hör till de biskopar som bör fråga sig om de verkligen längre har påvens stöd. Hittills har två irländska biskopar fått avgå i kölvattnet av pedofilskandalerna.

Ulf Jonsson 2010-03-27