Katoliker vädjar om hjälp till Boko Harams offer och deras barn

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Många som har lyckas fly från fångenskapen hos den nigerianska terroristgruppen Boko Haram är kvinnor och flickor som blivit gravida efter våldtäkt. Nigerias katoliker har varit snabba att visa solidaritet och stöd för offren. ”Till de kvinnor som fallit offer för Boko Haram-medlemmarnas kriminella handlingar vill vi nu rikta all vår omsorg och empati”, sade landets biskopar i ett brev daterat den 25 maj. ”Vi vädjar till dem att behålla tron på Gud Allsmäktig som ger dem extraordinär styrka att möta prövningar och våndor.”

”Traumat efter sexuella övergrepp och våldtäkt är enormt och den katolska kyrkan i Nigeria är, i samverkan med alla människor av god vilja, ständigt beredd att erbjuda allt stöd som kan uppbådas för att bidra till helande, rehabilitering och omstart för offren, så att de åter kan bli en del av samhället.” Biskoparna noterade att katolska Caritas och kyrkans olika stift i Nigeria, tillsammans med myndigheter och andra frivilligorganisationer, gör omfattande insatser för att hjälpa gravida kvinnor och flickor.

Från och med början av maj har Nigerias militär räddat mer än 600 bortförda kvinnor och flickor från ett Boko Haram-fäste i Sambisa-skogarna, enligt nyhetsbyrån AP. Många av dem har därefter tagits om hand i särskilda boenden. FNs Befolkningsfond uppgav i början av maj att över 200 kvinnor och flickor i dessa boenden är gravida. Nigerias katolska biskopar försäkrade om särskild förbön för de gravida, och uppmanade dem ”att söka tröst och uppmuntran från förvissningen om att Gud vill stödja dem i deras mödraskap för de oskyldiga barn som de nu bär.”

Biskoparna förespråkade vidare etablerandet av särskilda kriscenter för gravida för att hjälpa just dessa kvinnor och andra i liknande situation. ”Barnen som räddas från terror och abort skulle kunna adopteras till de många generösa nigerianer som är villiga att välkomna avvisade eller föräldralösa barn i sina familjer”, sade de och beklagade att vissa enskilda och grupper förespråkar ”massaborter” för de gravida kvinnorna, vilket skulle vara att ”återbetala våld med ännu mer grymt våld.” De tillbakavisade tanken om att det skulle vara ”det mest mänskliga” att ”döda de barn som kommit till genom våldtäkt av terrorister”. Barnen är ”oskyldiga till brotten” mot deras mödrar och det skulle vara fel att straffa dem för deras fäders synder och brott, framhöll biskoparna. Biskop Anselm Umoren, hjälpbiskop i stiftet Abuja och ordförande i de nigerianska biskoparnas hälsokommitté, var den som undertecknade brevet från biskopskonferensen.

Sedan Boko Haram påbörjade sitt väpnade uppror 2009 har över 15 000 människor mördats och 1,5 miljoner flytt från sina hem. Sedan 2014 har terrorgruppen kidnappat mer än 2 000 kvinnor och flickor, inkluderat en ökänd räd mot en gymnasieskola i Chibok, vid vilken 276 flickor bortfördes. Av dessa flickor förblir 219 saknade. En del av de tillfångatagna har tvingats att konvertera till Boko Harams extrema tolkning av islam.

Boko Harams effekter på den katolska befolkningen har utvärderats i en lägesrapport till det nordöstra nigerianska stiftet Maiduguri, där mer än 5 000 katoliker har mördats och ytterligare 100 000 har fördrivits. 350 kyrkor har förstörts, ungefär 7 000 katolska kvinnor har gjorts till änkor och 10 000 barn föräldralösa, enligt organisationen Aid to the Church in Needs uträkningar på basis av rapporten.

Catholic News Agency, 2015-05-28

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Många som har lyckas fly från fångenskapen hos den nigerianska terroristgruppen Boko Haram är kvinnor och flickor som blivit gravida efter våldtäkt. Nigerias katoliker har varit snabba att visa solidaritet och stöd för offren. ”Till de kvinnor som fallit offer för Boko Haram-medlemmarnas kriminella handlingar vill vi nu rikta all vår omsorg och empati”, sade landets biskopar i ett brev daterat den 25 maj. ”Vi vädjar till dem att behålla tron på Gud Allsmäktig som ger dem extraordinär styrka att möta prövningar och våndor.”

”Traumat efter sexuella övergrepp och våldtäkt är enormt och den katolska kyrkan i Nigeria är, i samverkan med alla människor av god vilja, ständigt beredd att erbjuda allt stöd som kan uppbådas för att bidra till helande, rehabilitering och omstart för offren, så att de åter kan bli en del av samhället.” Biskoparna noterade att katolska Caritas och kyrkans olika stift i Nigeria, tillsammans med myndigheter och andra frivilligorganisationer, gör omfattande insatser för att hjälpa gravida kvinnor och flickor.

Från och med början av maj har Nigerias militär räddat mer än 600 bortförda kvinnor och flickor från ett Boko Haram-fäste i Sambisa-skogarna, enligt nyhetsbyrån AP. Många av dem har därefter tagits om hand i särskilda boenden. FNs Befolkningsfond uppgav i början av maj att över 200 kvinnor och flickor i dessa boenden är gravida. Nigerias katolska biskopar försäkrade om särskild förbön för de gravida, och uppmanade dem ”att söka tröst och uppmuntran från förvissningen om att Gud vill stödja dem i deras mödraskap för de oskyldiga barn som de nu bär.”

Biskoparna förespråkade vidare etablerandet av särskilda kriscenter för gravida för att hjälpa just dessa kvinnor och andra i liknande situation. ”Barnen som räddas från terror och abort skulle kunna adopteras till de många generösa nigerianer som är villiga att välkomna avvisade eller föräldralösa barn i sina familjer”, sade de och beklagade att vissa enskilda och grupper förespråkar ”massaborter” för de gravida kvinnorna, vilket skulle vara att ”återbetala våld med ännu mer grymt våld.” De tillbakavisade tanken om att det skulle vara ”det mest mänskliga” att ”döda de barn som kommit till genom våldtäkt av terrorister”. Barnen är ”oskyldiga till brotten” mot deras mödrar och det skulle vara fel att straffa dem för deras fäders synder och brott, framhöll biskoparna. Biskop Anselm Umoren, hjälpbiskop i stiftet Abuja och ordförande i de nigerianska biskoparnas hälsokommitté, var den som undertecknade brevet från biskopskonferensen.

Sedan Boko Haram påbörjade sitt väpnade uppror 2009 har över 15 000 människor mördats och 1,5 miljoner flytt från sina hem. Sedan 2014 har terrorgruppen kidnappat mer än 2 000 kvinnor och flickor, inkluderat en ökänd räd mot en gymnasieskola i Chibok, vid vilken 276 flickor bortfördes. Av dessa flickor förblir 219 saknade. En del av de tillfångatagna har tvingats att konvertera till Boko Harams extrema tolkning av islam.

Boko Harams effekter på den katolska befolkningen har utvärderats i en lägesrapport till det nordöstra nigerianska stiftet Maiduguri, där mer än 5 000 katoliker har mördats och ytterligare 100 000 har fördrivits. 350 kyrkor har förstörts, ungefär 7 000 katolska kvinnor har gjorts till änkor och 10 000 barn föräldralösa, enligt organisationen Aid to the Church in Needs uträkningar på basis av rapporten.

Catholic News Agency, 2015-05-28