Katolsk karismatisk förnyelse firar 50 år

Ungefär 30 000 medlemmar av Katolsk karismatisk förnyelse är i Rom denna vecka för att fira sitt 50-årsjubileum med olika möten och mässor, inklusive bland annat en bönevigilia ledd av påven Franciskus på Circus Maximus. Firandet började under onsdagen genom medverkan i påvens allmänna audiens på Petersplatsen, och allt avslutas med en stor utomhusmässa på samma plats med påven på pingstdagen. Bönevigilian på pingstafton, liksom flera andra möten under veckan, har en ekumenisk profil då företrädare för andra karismatiska kristna samfund också deltar, något som Signum har rapporterat om tidigare [läs här].

Organisatörerna säger att de katolska deltagarna kommer från nära 220 länder runt om i världen. 600 katolska präster och 50 biskopar deltar, tillsammans med runt 300 ledare för pingströrelsen och olika evangelikala grupper. Utöver möten, workshops och gudstjänster är gatuevangelisation en del av programmet. Kardinal Kevin Farrell, chef för Vatikanens avdelning för lekmän, familj och liv, deltar under delar av programmet.

Salvatore_MartinezSalvatore Martínez, ordförande för Italiens katolska karismatiska förening, sade vid en pressträff att 50-årsjubileet är ett tecken på gemenskap, enhet och kärlek: ”Påven har uppmanat oss att vara förkämpar i historien och att göra vår karisma till en dynamik av kärlek mellan människor i vår tid”, framhöll han bland annat och påpekade att ”andlig ekumenik kommer att vara i hjärtat av detta firande”. Den andliga ekumeniken inkluderar inte någon diskussion om läromässiga skillnader mellan samfund, och ”andlig kommunion” är verktyget som framför allt sägs förordas. Påven Franciskus medverkan vid årets jubileum, liksom att han tidigare deltagit i karismatiska samlingar i Rom både 2014 och 2015, sägs visa att han ser den karismatiska rörelsen som ett sätt att främja ekumenisk samverkan och dialog.

Catholic News Agency, 2017-05-30

Hemsida för Catholic charismatic renewal här