Katolsk kritik mot nya spanska regeringen

Företrädare för Katolska kyrkan i Spanien har uttryckt oro för landets framtid efter att den nytillträdda regeringen har utlovat legalisering av eutanasi, inskränkningar av religionsundervisningen i skolan och expropriering av viss kyrklig egendom.

I ett herdabrev talar kardinal Antonio Canizares Llovera, ärkebiskop av Valencia, om ”ett verkligt nödläge för vår framtid” och förordar särskilda böner och mässor så länge osäkerheten består. Brevet utgavs just innan premiärminister Pedro Sanchez trädde till med sin nya vänsterkoalition, men medan han fortfarande ledde sin gamla regering som en övergångsregering. Ärkebiskop Jesus Sanz Montes av Oviedo skrev i ett uttalande på Twitter att situationen nu påminner om ”moln och stormar” före den ”sol som kommer att gå upp”. En annan ärkebiskop har uppmanat de troende att vända sig till Jungfru Maria och be om hennes förböner för landet.

Koalitionspartiernas regeringsprogram föreslår lagstiftning som ska legalisera ”en värdig död och eutanasi” i den offentliga vården och utlovar en omfattande ”feministisk politik” på flera olika områden. Vidare utlovas en indragning av ”tillgångar som otillbörligt har överförts till kyrkan”, vilket syftar på händelser under Franco-tiden, och att upprätta en tydligare ”statlig sekularitet och neutralitet visavi alla religiösa samfund”, vilket konkret innebär avskaffad religionsundervisning i skolan till förmån bland annat för utvidgad sexualundervisning.

I ett direkt budskap till premiärminister Sanchez, som avstod från den traditionella installationsceremonin där ämbetseden svärs på en Bibel och ett krucifix, sade den spanska biskopskonferensens ordförande, kardinal Ricardo Blazquez Perez av Valladolid, att kyrkans ledare erbjuder den nya regeringen ett ”lojalt och generöst samarbete” i ett gemensamt ”arbete för att främja det gemensamma goda” men att regeringen också måste förstå att ”autentiskt religiöst liv bidrar till det spanska samhällets bästa”.

Den katolska biskopskonferensen har tidigare under den gångna hösten varnat för att inskränkningar i religionsundervisningen kränker grundläggande individuella rättigheter i landet där andelen katoliker uppgår till 67 procent av totalt drygt 47 miljoner invånare. I december anklagade ordföranden för Spaniens katolska familjeforum den dåvarande interimsregeringen Sanchez för ”totalitära metoder” i fråga om inskränkningar i religionsundervisningen, som är något som föräldrarna idag kan välja för sina barn inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Mitt i strömmen av katolsk kritik fanns också rösten från den katolska veckotidningen Catholic Alfa y Omega som påpekade att regeringens ambition på klimatområdet och löften om skärpta åtgärder för att bekämpa mänsklig trafficking faktiskt för politiken närmare den katolska socialläran. Emellertid påpekar tidningen också att Sanchez ”omaka och instabila” koalition riskerar att polarisera det politiska livet i landet.

Catholic Herald, 2020-01-10

Detta är en nyhetstext som finns i original i sin helhet här