Katolsk röstsplittring i amerikanska mellanårsvalet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De amerikanska mellanårsvalen till kongressen och delstatliga politiska ämbeten i tisdags uppvisade en katolsk röstsplittring mellan de två stora partierna. Enligt analysföretaget Pew Research Center som gått igenom data från vallokalsundersökningar ska 50 procent av de katolska väljarna ha stött demokratiska kandidater och 49 procent röstat republikanskt.


Dessa siffror visar en utjämning av det katolska röststödet jämfört med tidigare val, där det alltid har varit mer ojämnt fördelat mellan partierna, och pendlat fram och tillbaka. I mellanårsvalet 2014 röstade 54 procent av katolikerna demokratiskt och 45 procent republikanskt, och fyra år dessförinnan var stödet det omvända – 44 procent demokrater och 54 procent republikaner.

Till skillnad från andra religiösa grupper tenderar de katolska väljarna inte att rösta pålitligt som ett block. Detta till skillnad från exempelvis evangelikala väljare som till nära tre fjärdedelar alltid röstar republikanskt.

Vid sidan av partival till kongressen och delstatsparlamenten genomförde flera delstater lokala folkomröstningar i frågor som rör medicinsk etik och religionsfrihet. I Alabama till exempel vann förslag om två tillägg till delstatens konstitution väljarnas bifall: dels att en persons religiösa övertygelse inte får leda till inskränkning av civila eller politiska rättigheter, dels att de Tio budorden ska sättas upp på delstatliga byggnader och delstatlig egendom för att påminna om det demokratiska rättssamhällets rötter i judisk-kristen tro.

I flera delstater godkändes författningstillägg som kan träda i kraft den dag som den federala högsta domstolen skulle upphäva beslutet i sitt så kallade Roe vs. Wade-utslag som legaliserade abort i alla 50 delstater. I exempelvis West Virginia kommer i händelse av ett sådant upphävande rätten till liv också för ofödda barn att garanteras i konstitutionen. I Oregon, däremot, avvisades ett förslag att förbjuda offentlig finansiering av aborter utom vid risk för moderns liv. Flera av kampanjerna inför senatsvalen uppehöll sig också kring hur sittande senatorer hade röstat i medicinsk-etiska frågor och i valet till representanthuset kunde pro-life-sidan inom det demokratiska partiet [där den generellt är svagare – övers. anm.] notera vissa framgångar.

Catholic News Agency, 2018-11-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De amerikanska mellanårsvalen till kongressen och delstatliga politiska ämbeten i tisdags uppvisade en katolsk röstsplittring mellan de två stora partierna. Enligt analysföretaget Pew Research Center som gått igenom data från vallokalsundersökningar ska 50 procent av de katolska väljarna ha stött demokratiska kandidater och 49 procent röstat republikanskt.


Dessa siffror visar en utjämning av det katolska röststödet jämfört med tidigare val, där det alltid har varit mer ojämnt fördelat mellan partierna, och pendlat fram och tillbaka. I mellanårsvalet 2014 röstade 54 procent av katolikerna demokratiskt och 45 procent republikanskt, och fyra år dessförinnan var stödet det omvända – 44 procent demokrater och 54 procent republikaner.

Till skillnad från andra religiösa grupper tenderar de katolska väljarna inte att rösta pålitligt som ett block. Detta till skillnad från exempelvis evangelikala väljare som till nära tre fjärdedelar alltid röstar republikanskt.

Vid sidan av partival till kongressen och delstatsparlamenten genomförde flera delstater lokala folkomröstningar i frågor som rör medicinsk etik och religionsfrihet. I Alabama till exempel vann förslag om två tillägg till delstatens konstitution väljarnas bifall: dels att en persons religiösa övertygelse inte får leda till inskränkning av civila eller politiska rättigheter, dels att de Tio budorden ska sättas upp på delstatliga byggnader och delstatlig egendom för att påminna om det demokratiska rättssamhällets rötter i judisk-kristen tro.

I flera delstater godkändes författningstillägg som kan träda i kraft den dag som den federala högsta domstolen skulle upphäva beslutet i sitt så kallade Roe vs. Wade-utslag som legaliserade abort i alla 50 delstater. I exempelvis West Virginia kommer i händelse av ett sådant upphävande rätten till liv också för ofödda barn att garanteras i konstitutionen. I Oregon, däremot, avvisades ett förslag att förbjuda offentlig finansiering av aborter utom vid risk för moderns liv. Flera av kampanjerna inför senatsvalen uppehöll sig också kring hur sittande senatorer hade röstat i medicinsk-etiska frågor och i valet till representanthuset kunde pro-life-sidan inom det demokratiska partiet [där den generellt är svagare – övers. anm.] notera vissa framgångar.

Catholic News Agency, 2018-11-07