Katolsk sociallära har redskap för världens helande

Påven Franciskus har i ett strömmat tal lyft fram katolsk sociallära som ”fundamental för att hela de utmaningar världen möter idag”. Det skriver Hannah Brockhaus på Catholic News Agency.

I sitt tal sade påven att kyrkan inte är någon expert på smittskydd eller sjukvård, och inte heller gör specifika utsagor inom socialpolitik. Däremot har kyrkan över seklerna i ljuset av evangeliet utvecklat sociala principer som kan hjälpa oss att komma framåt och förbereda oss för framtiden. Han lyfte även fram tron på Kristus som helar andligt, och särskilt det helande som finns i förlåtelsen. När Jesus botar sjuka behandlar han inte endast det fysiska, utan förnyar hela livet.

”Så vi frågar oss: hur kan vi hjälpa världen att helas idag? Som Herrens lärjungar, som själavårdare och kroppsvårdare, är vi kallade att ’fortsätta hans helande och frälsande gärning’ [Katolska kyrkans katekes, nr 1421] fysiskt, socialt och andligt”, fortsatte påven och listade de principer som finns i kyrkans sociallära: människans värdighet, det gemensamma goda, det särskilda ställningstagandet för de fattiga, fördelning av resurser, solidaritet, subsidiaritet, och vård av världen. ”Alla dessa principer uttrycker på olika sätt dygderna tro, hopp och kärlek”, förklarade han.

Påven inbjuder oss att i ljuset av evangeliet, de teologala dygderna och sociallärans principer tillsammans tackla de svårigheter som avtäckts av pandemin.

Red. 2020-08-06

Detta är en nyhetstext. Källan är Catholic News Agency.