Katolska biståndsorganisationer rådgör i Vatikanen om läget för kristna i Mellanöstern

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Sedan i måndags rådgör representanter för 26 katolska biståndsorganisationer om läget för kristna i Mellanöstern. Enligt Vatikanradion står Syrien, Egypten, Irak och Heliga landet i centrum för reflektionerna. På konferensen som bär namnet ”Samling för de orientaliska kyrkornas hjälpverksamhet” (”Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali”, ROACO), kommer bland andra den koptisk-katolske patriarken från Egypten, Ibrahim Isaac Sidrak, och den kaldeisk-katolske patriarken från Irak, Louis Raphael I. Sako, att hålla föredrag. De kommer att tala om situationen för deras respektive kyrkor som båda är i en minoritetsställning. Från Syrien har den påvlige nuntien i Damaskus, ärkebiskop Mario Zenari, anlänt. Ordföranden för Kongregationen för östkyrkor, kardinal Leonardo Sandri, representerar Vatikanen.

”Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali” (ROACO) grundades 1968 i syfte att stärka banden och koordinera bistånd för de katolska östkyrkorna. Omkring en tredjedel av medlemmarna i rådet är från Tyskland, däribland biståndsorganisationerna Misereor, Renovabis och tyska delen av Caritas.

Kathpress 2013-06-17

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Sedan i måndags rådgör representanter för 26 katolska biståndsorganisationer om läget för kristna i Mellanöstern. Enligt Vatikanradion står Syrien, Egypten, Irak och Heliga landet i centrum för reflektionerna. På konferensen som bär namnet ”Samling för de orientaliska kyrkornas hjälpverksamhet” (”Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali”, ROACO), kommer bland andra den koptisk-katolske patriarken från Egypten, Ibrahim Isaac Sidrak, och den kaldeisk-katolske patriarken från Irak, Louis Raphael I. Sako, att hålla föredrag. De kommer att tala om situationen för deras respektive kyrkor som båda är i en minoritetsställning. Från Syrien har den påvlige nuntien i Damaskus, ärkebiskop Mario Zenari, anlänt. Ordföranden för Kongregationen för östkyrkor, kardinal Leonardo Sandri, representerar Vatikanen.

”Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali” (ROACO) grundades 1968 i syfte att stärka banden och koordinera bistånd för de katolska östkyrkorna. Omkring en tredjedel av medlemmarna i rådet är från Tyskland, däribland biståndsorganisationerna Misereor, Renovabis och tyska delen av Caritas.

Kathpress 2013-06-17