Katolska biståndsorganisationer stöder reform av finansmarknaden

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

CIDSE – paraplyorganisationen för katolska biståndsorganisationer – har välkomnat Vatikanens initiativ till en reform av finansmarknaderna. Generalsekreteraren i CIDSE Bernd Nilles förklarade i onsdags i Bryssel att de katolska hjälporganisationerna i Europa och Nordamerika delar tankarna i detta initiativ. Det måste införas en skatt på finanstransaktioner, genom vilken den finansiella sektorn betalar tillbaka till världsgemenskapen en del av de vinster som de har kunnat göra under åren av globalisering.

I en skrivelse på fyrtio sidor uttalade sig det påvliga Rådet för rättvisa och fred i måndags, den 24 oktober, för att det skapas ett slags världsbank för att reglera kapitalmarknaderna. Som ett konkret förslag till reform av det finansiella systemet föreslår Vatikanen att det införs en transaktionsskatt och att det bildas en global krisfond.

Enligt uppgiften från CIDSE, kallar hjälporganisationen ”Center of Concern” i USA förslagen från Vatikanen ett tydligt farväl till den härskande ekonomiska liberalismen. Den brittiska hjälporganisationen CAFOD har framhållit att kraven från Vatikanen innebär en uppmaning till en verklig reform av världens ekonomi som ett svar på krisen.

Kathpress 2011-10-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

CIDSE – paraplyorganisationen för katolska biståndsorganisationer – har välkomnat Vatikanens initiativ till en reform av finansmarknaderna. Generalsekreteraren i CIDSE Bernd Nilles förklarade i onsdags i Bryssel att de katolska hjälporganisationerna i Europa och Nordamerika delar tankarna i detta initiativ. Det måste införas en skatt på finanstransaktioner, genom vilken den finansiella sektorn betalar tillbaka till världsgemenskapen en del av de vinster som de har kunnat göra under åren av globalisering.

I en skrivelse på fyrtio sidor uttalade sig det påvliga Rådet för rättvisa och fred i måndags, den 24 oktober, för att det skapas ett slags världsbank för att reglera kapitalmarknaderna. Som ett konkret förslag till reform av det finansiella systemet föreslår Vatikanen att det införs en transaktionsskatt och att det bildas en global krisfond.

Enligt uppgiften från CIDSE, kallar hjälporganisationen ”Center of Concern” i USA förslagen från Vatikanen ett tydligt farväl till den härskande ekonomiska liberalismen. Den brittiska hjälporganisationen CAFOD har framhållit att kraven från Vatikanen innebär en uppmaning till en verklig reform av världens ekonomi som ett svar på krisen.

Kathpress 2011-10-26