Katolska kyrkan i England mot legalisering av dödshjälp

Ärkebiskop Peter Smith, med uppdrag att svara för sociala frågor inför den katolska biskopskonferensen i England och Wales, har tillbakavisat en framstöt som syftar till att legalisera dödshjälp i Storbritannien. En legalisering skulle även medföra en normalisering, förklarade biskopen i tisdags. Samhället kan inte ändra på så grundläggande lagar utan att det får långtgående och omfattande följdverkningar. Det gäller istället att förbättra omvårdnaden och den palliativa behandlingen. ”En legalisering av assisterade självmord är inte lösningen”, säger Smith.

Även organisationen Catholic Union, som grundades 1871 för att tillvarata katolska intressen i samhälle och lagstiftning, kritiserade förslaget att erbjuda obotligt sjuka möjligheten att själva ta livet av sig. De föreskrifter man utarbetat för att stävja missbruk, kommer att utgöra ett mycket svagt skydd, förklarade Catholic Union i tisdags i tidningen Independent Catholic News. Under de senaste sex åren har liknande försök att legalisera assisterat självmord förkastats tre gången i parlamentet.

De föreslagna rekommendationerna skulle utsätta skyddsbehövande människor för allt starkare påtryckningar att själva göra slut på sitt liv för att inte bli en belastning för andra. ”Dessa påtryckningar kan vara svåra att motstå, särskilt i tider med ekonomisk tillbakagång, då både familjer och sjukvården måste skära ner”, menar talespersonen för Catholic Union. Det som kallas ”Rätten att dö” kan snart bli ”Plikten att dö”. Den nu gällande rätten är ett skydd för de annars skyddslösa.

Enligt ett förslag, som förra veckan lades fram av ”Commission on Assisted Dying” under ledning av tidigare justitiekansler Lord Falconer, skall de som är gamla, obotligt sjuka och har mindre än ett år kvar att leva kunna välja assisterat självmord. En förutsättning är dock att den det gäller är mentalt fullt kapabel samt att avsikten att dö bekräftas av två läkare oberoende av varandra. Den framlagda texten är sammanställd av organisationen ”Dignity in Dying”, som förespråkar rätten till assisterat självmord. Den anglikanska kyrkan i England tillbakavisade omgående förslaget.

Kathpress 2012-01-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ärkebiskop Peter Smith, med uppdrag att svara för sociala frågor inför den katolska biskopskonferensen i England och Wales, har tillbakavisat en framstöt som syftar till att legalisera dödshjälp i Storbritannien. En legalisering skulle även medföra en normalisering, förklarade biskopen i tisdags. Samhället kan inte ändra på så grundläggande lagar utan att det får långtgående och omfattande följdverkningar. Det gäller istället att förbättra omvårdnaden och den palliativa behandlingen. ”En legalisering av assisterade självmord är inte lösningen”, säger Smith.

Även organisationen Catholic Union, som grundades 1871 för att tillvarata katolska intressen i samhälle och lagstiftning, kritiserade förslaget att erbjuda obotligt sjuka möjligheten att själva ta livet av sig. De föreskrifter man utarbetat för att stävja missbruk, kommer att utgöra ett mycket svagt skydd, förklarade Catholic Union i tisdags i tidningen Independent Catholic News. Under de senaste sex åren har liknande försök att legalisera assisterat självmord förkastats tre gången i parlamentet.

De föreslagna rekommendationerna skulle utsätta skyddsbehövande människor för allt starkare påtryckningar att själva göra slut på sitt liv för att inte bli en belastning för andra. ”Dessa påtryckningar kan vara svåra att motstå, särskilt i tider med ekonomisk tillbakagång, då både familjer och sjukvården måste skära ner”, menar talespersonen för Catholic Union. Det som kallas ”Rätten att dö” kan snart bli ”Plikten att dö”. Den nu gällande rätten är ett skydd för de annars skyddslösa.

Enligt ett förslag, som förra veckan lades fram av ”Commission on Assisted Dying” under ledning av tidigare justitiekansler Lord Falconer, skall de som är gamla, obotligt sjuka och har mindre än ett år kvar att leva kunna välja assisterat självmord. En förutsättning är dock att den det gäller är mentalt fullt kapabel samt att avsikten att dö bekräftas av två läkare oberoende av varandra. Den framlagda texten är sammanställd av organisationen ”Dignity in Dying”, som förespråkar rätten till assisterat självmord. Den anglikanska kyrkan i England tillbakavisade omgående förslaget.

Kathpress 2012-01-11