Katolska och anglikanska biskopar protesterar mot social nedrustning

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Englands katolska biskopskonferens (CBCEW) är kritisk mot de planerade minskningarna av socialbidragen. Det är oförsvarligt att behövande barn ska behöva bära huvuddelen av de ekonomiska svårigheterna genom en minskning av socialbidragen, säger viceordföranden för CBCEW, ärkebiskop Peter Smith (Sothwark) i ett kritiskt uttalande, rapporterar den tyska nyhetsbyrån KNA under tisdagen. Han ansluter sig därmed till kritiken från 43 anglikanska biskopar, som i ett protestbrev vänt sig till tidningen Sunday Telegraph.

Kritiken riktas mot den brittiska regeringens planer på att under de kommande tre åren endast höja de sociala förmånerna med en procent. Åtgärden motsvarar i praktiken en social nedrustning, eftersom den inte tar hänsyn till prisstegringarna.

Redan nu möts många hjälporganisationer av en växande barnfattigdom, betonar Smith. Många föräldrar, som inte ens kan ge sina barn det nödvändigaste som näringsriktiga måltider eller varma kläder, är hänvisade till understöd. Det är oacceptabelt att risken för en högre inflation vältras över på barn och familjer.

I helgen vände sig bland andra den anglikanska kyrkans primas, ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, tillsammans med ärkebiskopen av York, John Sentamu, mot neddragningarna. Ett civiliserat samhälle är skyldigt att hjälpa skadade och nödlidande, menar Welby. Ett socialt nätverk, som reagerar på aktuella behov på grund av stigande kostnader för livsmedel, drivmedel och boende, är oeftergivligt. Sentamu betonade att det just i svåra tider är samhällets svagaste som behöver skydd.

Kathpress 2013-03-12

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Englands katolska biskopskonferens (CBCEW) är kritisk mot de planerade minskningarna av socialbidragen. Det är oförsvarligt att behövande barn ska behöva bära huvuddelen av de ekonomiska svårigheterna genom en minskning av socialbidragen, säger viceordföranden för CBCEW, ärkebiskop Peter Smith (Sothwark) i ett kritiskt uttalande, rapporterar den tyska nyhetsbyrån KNA under tisdagen. Han ansluter sig därmed till kritiken från 43 anglikanska biskopar, som i ett protestbrev vänt sig till tidningen Sunday Telegraph.

Kritiken riktas mot den brittiska regeringens planer på att under de kommande tre åren endast höja de sociala förmånerna med en procent. Åtgärden motsvarar i praktiken en social nedrustning, eftersom den inte tar hänsyn till prisstegringarna.

Redan nu möts många hjälporganisationer av en växande barnfattigdom, betonar Smith. Många föräldrar, som inte ens kan ge sina barn det nödvändigaste som näringsriktiga måltider eller varma kläder, är hänvisade till understöd. Det är oacceptabelt att risken för en högre inflation vältras över på barn och familjer.

I helgen vände sig bland andra den anglikanska kyrkans primas, ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, tillsammans med ärkebiskopen av York, John Sentamu, mot neddragningarna. Ett civiliserat samhälle är skyldigt att hjälpa skadade och nödlidande, menar Welby. Ett socialt nätverk, som reagerar på aktuella behov på grund av stigande kostnader för livsmedel, drivmedel och boende, är oeftergivligt. Sentamu betonade att det just i svåra tider är samhällets svagaste som behöver skydd.

Kathpress 2013-03-12