Konstantin den store 1700-årsjubileum

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med stora gudstjänster firades i måndags, den 21 maj, i östkyrkorna Konstantin den Stores fest och konstantinjubileet inleddes. 300-talets romerske kejsare vördas som helgon i flera kyrkor, däribland ortodoxa, armeniska och koptiska. För 1700 år sedan vann han ”under korsets tecken” (in hoc signo vinces, i detta tecken ska du segra) en historisk seger vid Pons Mulvius, stenbron över floden Tibern i Rom. Hans fest firas den 21 maj.

Konstantin vägrade i anslutning till sin seger den 29 oktober 312 att förrätta det sedvanliga offret till Jupiter. Året därpå (313) var han medförfattare till ediktet i Milano, som fastlade trosfrihet för alla religioner. 321 gjorde Konstantin söndagen till veckans vilodag. 330 grundade han Konstantinopel, som senare blev det romerska rikets huvudstad.

Också i det österrikiska Carnuntum hölls med anledning av jubileet under veckoslutet en stor fest. Initiativtagare var intendenten vid Art Carnuntum, Piero Bordin. I samtal med informationstjänsten vid den ekumeniska stiftelsen Pro Oriente betecknade Bordin i söndags konstantinfesten i Carnuntum som den kommande höjdpunkten under den tidsresa som den 11 november 2008 hade börjat i Carnuntum med att man ihågkom utseendet av de fyra tetrarkerna.

Nästa höjdpunkt under tidsresan blir då i början av juni det avtäcks ett minnesmärke över Konstantin i hans födelsestad Naissus, nu det serbiska Nis. Minnesmärket planerades av Bordin. Som en toleransens symbol kommer det för framtiden att peka på stadens betydelse som ”en viktig plats i världshistorien”.

I Carnuntums amfiteater kommer den 30 september att firas en ekumenisk gudstjänst med representanter för katolska, ortodoxa och evangeliska kyrkor. Då skall man också tänka på offren för kristendomsförföljelser i romarriket. 27–28 oktober kommer initiativet ”Carnuntums kejsare förändrade världen” att delta i firandet vid Pons Mulvius.

9–10 november kommer det åter att hållas ett internationellt symposium i Carnuntum, liksom flera gånger sedan 2008. Då skall behandlas betydelsen av de världshistoriska riktlinjer för framtiden som drogs upp i den dåtida romerska donaumetropolen för 1700 år sedan. Under 2013 planeras firandet av ediktet i Milano.

Kathpress 2012-05-21

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med stora gudstjänster firades i måndags, den 21 maj, i östkyrkorna Konstantin den Stores fest och konstantinjubileet inleddes. 300-talets romerske kejsare vördas som helgon i flera kyrkor, däribland ortodoxa, armeniska och koptiska. För 1700 år sedan vann han ”under korsets tecken” (in hoc signo vinces, i detta tecken ska du segra) en historisk seger vid Pons Mulvius, stenbron över floden Tibern i Rom. Hans fest firas den 21 maj.

Konstantin vägrade i anslutning till sin seger den 29 oktober 312 att förrätta det sedvanliga offret till Jupiter. Året därpå (313) var han medförfattare till ediktet i Milano, som fastlade trosfrihet för alla religioner. 321 gjorde Konstantin söndagen till veckans vilodag. 330 grundade han Konstantinopel, som senare blev det romerska rikets huvudstad.

Också i det österrikiska Carnuntum hölls med anledning av jubileet under veckoslutet en stor fest. Initiativtagare var intendenten vid Art Carnuntum, Piero Bordin. I samtal med informationstjänsten vid den ekumeniska stiftelsen Pro Oriente betecknade Bordin i söndags konstantinfesten i Carnuntum som den kommande höjdpunkten under den tidsresa som den 11 november 2008 hade börjat i Carnuntum med att man ihågkom utseendet av de fyra tetrarkerna.

Nästa höjdpunkt under tidsresan blir då i början av juni det avtäcks ett minnesmärke över Konstantin i hans födelsestad Naissus, nu det serbiska Nis. Minnesmärket planerades av Bordin. Som en toleransens symbol kommer det för framtiden att peka på stadens betydelse som ”en viktig plats i världshistorien”.

I Carnuntums amfiteater kommer den 30 september att firas en ekumenisk gudstjänst med representanter för katolska, ortodoxa och evangeliska kyrkor. Då skall man också tänka på offren för kristendomsförföljelser i romarriket. 27–28 oktober kommer initiativet ”Carnuntums kejsare förändrade världen” att delta i firandet vid Pons Mulvius.

9–10 november kommer det åter att hållas ett internationellt symposium i Carnuntum, liksom flera gånger sedan 2008. Då skall behandlas betydelsen av de världshistoriska riktlinjer för framtiden som drogs upp i den dåtida romerska donaumetropolen för 1700 år sedan. Under 2013 planeras firandet av ediktet i Milano.

Kathpress 2012-05-21