Konferens i Rom om Luther och avlatshandel

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Måndagen den 8 juni inleds en konferens om avlatskampanjer under senmedeltiden. Det tre dagar långa mötet ingår i den så kallade Luther dekaden i samband med reformationsjubileet. När en munk i Wittenberg, Martin Luther, spikade upp sina teser om avlatshandeln i oktober 1517, så markerade det starten på reformationen. Sammankomsten i Rom organiseras gemensamt av Tyska Historiska Institutet och den evangelisk-teologiska fakulteten i Turin.

Med knappa 30 föredrag, ordnade under fem huvudrubriker, kommer den senaste forskningen om avlatsväsendet att presenteras på mötet. Centrum kommer att utgöras av de så kallade avlatskampanjerna, en medeltida form av ”fundraising” med hjälp av avlat.

Man kommer att fråga efter kurians roll och den kyrkorättliga bakgrunden, och vidare efter dem som genomförde dessa kampanjer samt hur det påverkade fromhetslivet på plats. Man kommer att tematisera stödet för avlatshandeln i form av samtida bilder, målningar och böcker samt den kritik som framfördes, en kritik som bland annat ledde till att Jan Hus (1369–1415) brändes som kättare i Prag för 600 år sedan.

Den interdisciplinära och internationella konferensen avslutas onsdagen den 10 juni med en diskussion under temat ”Luther 1517 och följderna” med deltagande av bland andra den myndighet Vatikanen som sedan 1917 ansvarar för avlat. I diskussion skall man ta upp de dåtida stridsfrågorna men även söka klargöra den teologiska och ekumeniska betydelse som dessa frågor kan ha i dag.

Kathpress 2015-06-02

För en saklig framställning av avlatsbrev i Sverige rekommenderas: Johnny Hagberg (red.), Avlatsbreven från Västgötadelen av Skara stift, Skara Stiftshistoriska sällskap, Skara, 2006.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Måndagen den 8 juni inleds en konferens om avlatskampanjer under senmedeltiden. Det tre dagar långa mötet ingår i den så kallade Luther dekaden i samband med reformationsjubileet. När en munk i Wittenberg, Martin Luther, spikade upp sina teser om avlatshandeln i oktober 1517, så markerade det starten på reformationen. Sammankomsten i Rom organiseras gemensamt av Tyska Historiska Institutet och den evangelisk-teologiska fakulteten i Turin.

Med knappa 30 föredrag, ordnade under fem huvudrubriker, kommer den senaste forskningen om avlatsväsendet att presenteras på mötet. Centrum kommer att utgöras av de så kallade avlatskampanjerna, en medeltida form av ”fundraising” med hjälp av avlat.

Man kommer att fråga efter kurians roll och den kyrkorättliga bakgrunden, och vidare efter dem som genomförde dessa kampanjer samt hur det påverkade fromhetslivet på plats. Man kommer att tematisera stödet för avlatshandeln i form av samtida bilder, målningar och böcker samt den kritik som framfördes, en kritik som bland annat ledde till att Jan Hus (1369–1415) brändes som kättare i Prag för 600 år sedan.

Den interdisciplinära och internationella konferensen avslutas onsdagen den 10 juni med en diskussion under temat ”Luther 1517 och följderna” med deltagande av bland andra den myndighet Vatikanen som sedan 1917 ansvarar för avlat. I diskussion skall man ta upp de dåtida stridsfrågorna men även söka klargöra den teologiska och ekumeniska betydelse som dessa frågor kan ha i dag.

Kathpress 2015-06-02

För en saklig framställning av avlatsbrev i Sverige rekommenderas: Johnny Hagberg (red.), Avlatsbreven från Västgötadelen av Skara stift, Skara Stiftshistoriska sällskap, Skara, 2006.