Kontroverser kring HBTQ i Polen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av MAGDALENA SLYK
För några veckor sedan, lördagen den 20 juli, organiserades i den nordöstra polska staden Białystok en demonstration för HBTQ-personers rättigheter. Demonstration fick ett dramatiskt utfall och omtalades i medier världen över, exempelvis i The New York Times [läs artikeln här och CNN här], så även i Dagens Nyheter genom Michael Winiarski vars text innehåller några problematiska aspekter [läs artikeln här].

Borgmästaren i denna stad hade även godkänt en annan demonstration med polska fotbollsfans som skulle äga rum exakt samma dag. Redan långt innan hade man förutsett att det kunde uppstå en konflikt mellan dessa båda grupper. Därför beslutades om en stor polisiär insats för att motverka oroligheter. Minst 800 poliser befann sig i Białystok denna dag, men trots detta uppstod våldsamheter och aggressiva incidenter mellan demonstranterna. Flera blev skadade, många anhölls.

Efter de dramatiska händelserna har flera representanter för regeringen återigen fördömt allt våld och all aggression som förekommer i samband med demonstrationer. Statsministern har uppmanat till respekt för alla människor och försäkrat att alla som utövar våld kommer att stå till svars för sina handlingar.

Den här typen av demonstrationer för HBTQ-personers rättigheter var inte den första i Polen. I samband med varje demonstration har både politiker och även katolska kyrkans föreståndare uppmanat till respekt för varje människa och för allas åsikter. Ärkebiskopen Polak har uttalat sig om alla människors värde och rätt till respekt, likaså ärkebiskopen Gądecki har vid flera tillfällen pekat på vikten av dialog och tolerans mellan olika grupper. Det finns präster som öppet uttrycker sig negativt om HBTQ-rörelsen och den ideologi som dessa rörelser agerar för. Dessa uttalanden brukar dock direkt kommenteras av de överordnade i kyrkan som uppmanar alla präster att följa den katolska kyrkans lära.

Att konflikterna sker så ofta under de senaste månaderna beror på flera faktorer. I våras har vi här på Signumshemsida kunnat rapportera om de första skändningar som har skett i Polen. Det var när avbilden av Svarta Madonna-motivet ändrades och Maria fick en regnbågsfärgad gloria runt huvudet. Den här retuscherade bilden används numera flitigt under alla HBTQ-demonstrationer i Polen. Demonstranterna har gått ännu längre, i samband med prideparader började man fira låtsas-mässor, där folk klär ut sig till präster och bär regnbågsfärgade mässhakar. HBTQ-demonstranter hånar de katolska processionerna med det heliga sakramentet, även då iklädda regnbågsfärger och i sällskap med andra utklädda med starka sexuella budskap.

Det som förvånar är att även polska nationella symboler som Polens flagga eller stadsvapnet har omvandlats med hjälp av den regnbågsfärgade flaggan, ett otänkbart agerande i till exempel Sverige. Först när symbolen för det kämpande Polen, som använts och förknippas med Warszawa upproret, har lagts upp i sociala medier med en regnbågsfärgad flagga i bakgrunden reagerade polska regeringen och överlevande från upproret och sa att det är oacceptabelt att ändra på sådana symboler för ett annat ändamål.

Förutom konflikterna i samband med prideparader har man också rapporterat i polska medier om våld som utövas mot helt oskyldiga och slumpmässigt utvalda präster. Kort efter demonstrationer i Białystok har två män misshandlat en präst och en församlingsmedlem i en kyrka i Szczecin för att de inte lätt dem att fira en låtsas-mässa och inte tillät en låtsas-vigsel av två homosexuella män. Redan innan har man rapporterat om både mord och våld i flera församlingar samt om skadegörelse i kyrkor.

Den senaste skändningen som ingen i Polen har gått miste om är försäljning av så kallade ”fittmarior” – en gipsavgjutning av kvinnliga könsorgan som formas som en Mariastaty där slidan – här tillika Maria – är målad i regnbågsfärger. Upphovskvinnan som kom på idén hävdar att inkomsten av denna försäljning ska stödja HBTQ-rörelsen i Polen. Ändå anser Michael Winiarski i Dagens Nyheter att det är katolska kyrkan i Polen som trappar upp angrepp mot HBTQ-personer.

Det är svårt att se att det skulle ske en öppen agitation av katolska kyrkan till fientliga beteenden och våld mot andra. Det är även svårt att föra en dialog om tolerans med en grupp som i sina demonstrationer uppträder högst intolerant mot andra grupper och inte viker sig för att såra deras religiösa känslor genom skändning av de religiösa symboler, vilket ärkebiskopen Gądecki har sagt i ett av sina uttalanden. Intressant att Winiarski avslutar med hänvisning till diskrimineringslagen, samtidigt som han blundar för den diskriminering av kristen tro som faktiskt sker helt öppet och offentligt på gatorna runtom i Polen.

Magdalena Slyk 2019-08-10

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av MAGDALENA SLYK
För några veckor sedan, lördagen den 20 juli, organiserades i den nordöstra polska staden Białystok en demonstration för HBTQ-personers rättigheter. Demonstration fick ett dramatiskt utfall och omtalades i medier världen över, exempelvis i The New York Times [läs artikeln här och CNN här], så även i Dagens Nyheter genom Michael Winiarski vars text innehåller några problematiska aspekter [läs artikeln här].

Borgmästaren i denna stad hade även godkänt en annan demonstration med polska fotbollsfans som skulle äga rum exakt samma dag. Redan långt innan hade man förutsett att det kunde uppstå en konflikt mellan dessa båda grupper. Därför beslutades om en stor polisiär insats för att motverka oroligheter. Minst 800 poliser befann sig i Białystok denna dag, men trots detta uppstod våldsamheter och aggressiva incidenter mellan demonstranterna. Flera blev skadade, många anhölls.

Efter de dramatiska händelserna har flera representanter för regeringen återigen fördömt allt våld och all aggression som förekommer i samband med demonstrationer. Statsministern har uppmanat till respekt för alla människor och försäkrat att alla som utövar våld kommer att stå till svars för sina handlingar.

Den här typen av demonstrationer för HBTQ-personers rättigheter var inte den första i Polen. I samband med varje demonstration har både politiker och även katolska kyrkans föreståndare uppmanat till respekt för varje människa och för allas åsikter. Ärkebiskopen Polak har uttalat sig om alla människors värde och rätt till respekt, likaså ärkebiskopen Gądecki har vid flera tillfällen pekat på vikten av dialog och tolerans mellan olika grupper. Det finns präster som öppet uttrycker sig negativt om HBTQ-rörelsen och den ideologi som dessa rörelser agerar för. Dessa uttalanden brukar dock direkt kommenteras av de överordnade i kyrkan som uppmanar alla präster att följa den katolska kyrkans lära.

Att konflikterna sker så ofta under de senaste månaderna beror på flera faktorer. I våras har vi här på Signumshemsida kunnat rapportera om de första skändningar som har skett i Polen. Det var när avbilden av Svarta Madonna-motivet ändrades och Maria fick en regnbågsfärgad gloria runt huvudet. Den här retuscherade bilden används numera flitigt under alla HBTQ-demonstrationer i Polen. Demonstranterna har gått ännu längre, i samband med prideparader började man fira låtsas-mässor, där folk klär ut sig till präster och bär regnbågsfärgade mässhakar. HBTQ-demonstranter hånar de katolska processionerna med det heliga sakramentet, även då iklädda regnbågsfärger och i sällskap med andra utklädda med starka sexuella budskap.

Det som förvånar är att även polska nationella symboler som Polens flagga eller stadsvapnet har omvandlats med hjälp av den regnbågsfärgade flaggan, ett otänkbart agerande i till exempel Sverige. Först när symbolen för det kämpande Polen, som använts och förknippas med Warszawa upproret, har lagts upp i sociala medier med en regnbågsfärgad flagga i bakgrunden reagerade polska regeringen och överlevande från upproret och sa att det är oacceptabelt att ändra på sådana symboler för ett annat ändamål.

Förutom konflikterna i samband med prideparader har man också rapporterat i polska medier om våld som utövas mot helt oskyldiga och slumpmässigt utvalda präster. Kort efter demonstrationer i Białystok har två män misshandlat en präst och en församlingsmedlem i en kyrka i Szczecin för att de inte lätt dem att fira en låtsas-mässa och inte tillät en låtsas-vigsel av två homosexuella män. Redan innan har man rapporterat om både mord och våld i flera församlingar samt om skadegörelse i kyrkor.

Den senaste skändningen som ingen i Polen har gått miste om är försäljning av så kallade ”fittmarior” – en gipsavgjutning av kvinnliga könsorgan som formas som en Mariastaty där slidan – här tillika Maria – är målad i regnbågsfärger. Upphovskvinnan som kom på idén hävdar att inkomsten av denna försäljning ska stödja HBTQ-rörelsen i Polen. Ändå anser Michael Winiarski i Dagens Nyheter att det är katolska kyrkan i Polen som trappar upp angrepp mot HBTQ-personer.

Det är svårt att se att det skulle ske en öppen agitation av katolska kyrkan till fientliga beteenden och våld mot andra. Det är även svårt att föra en dialog om tolerans med en grupp som i sina demonstrationer uppträder högst intolerant mot andra grupper och inte viker sig för att såra deras religiösa känslor genom skändning av de religiösa symboler, vilket ärkebiskopen Gądecki har sagt i ett av sina uttalanden. Intressant att Winiarski avslutar med hänvisning till diskrimineringslagen, samtidigt som han blundar för den diskriminering av kristen tro som faktiskt sker helt öppet och offentligt på gatorna runtom i Polen.

Magdalena Slyk 2019-08-10