Koranstudier i adventstid?

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Detta är ett referat av en serie krönikor av professor Francis Clooney SJ i tidskriften America under hösten 2015.

Är advent en lämplig tid att närmare studera islam? Tidskriften America uppmuntrar i alla fall till det, och att se Kristi födelse ur ett helt annat perspektiv kan hjälpa oss att fördjupa också vår läsning av evangeliet samtidigt som ökad kunskap minskar fördomar och kan bidra till ökad ömsesidig förståelse.

I en serie om fem krönikor under advent 2015 ledde jesuitpater Francis Clooney, professor of Divinity vid Harvard, läsaren i en studie av Koranen. Hans incitament var politiskt, men läsaren behöver inte hålla med om hans politiska åsikter för att kunna hålla med om ansatsen: människor av olika tro behöver läsa på om varandras livsåskådning och lära känna varandra. Även när vi inte är överens behöver argumenten vila på kunskap och inte på fördomar. Detta är lika aktuellt i år, och Signum vill därför uppmärksamma denna adventsläsning.

Professor Clooneys redskap på vägen är den då nyutkomna boken The Study Quran: A New Translation and Commentary (HarperOne, 2015), en koranöversättning med omfattande historisk, lingvistisk och teologisk kommentar, avslutad med femton essäer skrivna av erkända koranforskare och islamologer.

Den första krönikan, ”Studying the Quran as a Catholic” (publicerad 8 december 2015) presenterar The Study Quran och professor Clooneys bevekelsegrunder för sin läsning. I sin andra krönika, ”Discovering God’s Mercy in the Quran” (publicerad 11 december 2015), söker han, inspirerad av inledningen av Barmhärtighetens år och Franciskus interreligiösa anslag, efter barmhärtighet (eng. mercy) och finner att åkallan av den barmhärtige inleder varje kapitel i Koranen utom det nionde [i Karl Vilhelm Zetterstéens klassiska översättning till svenska heter det ”I Guds, den barmhärtige Förbarmarens namn!”]. I krönikan lyfts också likheter med den katolska traditionen i sätten att förhålla sig till tidigare generationers förståelse av och kommentarer till text och tro.

Den svåra frågan om islams inställning till våld behandlas i krönika nummer tre, ”How are we to understand violence in the Quran?”, publicerad 15 december 2015. Inte minst de starka uppmaningar som finns i sura 9 tas upp. I sammanhanget är det viktigt att inte bara professor Clooney, utan främst kommentarerna i The Study Quran poängterar att textens ursprungssammanhang är viktigt, och att uppmaningarna till våld ramas in av diplomatiska förbehåll. Professor Clooney har dock i denna krönika mer än de övriga känt sig manad att påpeka att han enbart tittar på texten med kommentarer, och inte har tagit sig an det betydligt större arbetet att se på hur tro och tolkning faktiskt levs runtom i världen.

Skillnader i åsikter, tro och liv ska inte sopas under mattan, utan lyftas i diskussion baserad på kunskap om varandras traditioner. Medan såväl barmhärtighet som våld i Koranen är svåra ämnen som kan förstås väldigt olika, är en brobyggare mellan traditionerna Maria, som är den enda kvinna som nämns vid namn och som av en del muslimska teologer räknas som en av profeterna, medan andra placerar henne bland de andligen högst rankade av kvinnor.

Krönikan om Maria i Koranen, What Islam really teaches about the Virgin Mary (publicerad 18 december 2015), är kanske den mest läsvärda i serien. I Sura 3 går att läsa om Bebådelsen och Marias bevarade jungfrulighet, och i Sura 19 om födelsen, Marias vånda och den nyföddes första ord. Samtidigt betonas att Maria och Jesus är människor, och inte ska ses som någonting mer än så, men Marias position i islam gör att vi under hennes mantel kan mötas (någonting som inte nämns av professor Clooney, kanske för att han inte känner till det, är att katolska Mariahelgedomar är vallfartsmål också för muslimska kvinnor).

Den sista och femte krönikan behandlar Jesus i Koranen, under rubriken ”Jesus in the Quran” (publicerad 21 december 2015). Om Maria är en brobyggare är synen på Jesus tydligare en skillnad, och en viktig sådan. Marias son behandlas i många passager i Koranen, och dessa behöver läsas i ljuset av varandra och gärna också med kunskap om kristen tradition, skriven likaväl som traderad på andra sätt. Krönikören begränsar sig till Sura 5:109–118 med kommentarer, och särskilt de tre sista är värda att studera: de behandlar frågan om Jesus sagt till människorna ”Tagen mig och min moder till gudar i stället för Gud” (Zetterstéens översättning) och Jesus svar att ”Det är mig icke möjligt att säga något, vartill jag ej har rätt.”, en passage som i högsta grad har konsekvenser för relationen mellan kristna och muslimer, beroende på hur man förstår den.

Sammantaget är krönikören välvilligt – en del kanske menar alltför välvilligt – inställd till islam och det märks att han läser Koranen och kommentarerna med en positiv attityd. Även den som inte delar hans inställning har glädje av att läsa professor Clooneys reflektioner över Koranen.

Referat och översättning: Magdalena Dahlborg 2017-12-09

Detta är ett referat av en serie krönikor av professor Francis Clooney SJ i tidskriften America under hösten 2015. Samtliga texter finns tillgängliga på tidskriften Americas hemsida under följande länkar: här och här och här och här och här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Detta är ett referat av en serie krönikor av professor Francis Clooney SJ i tidskriften America under hösten 2015.

Är advent en lämplig tid att närmare studera islam? Tidskriften America uppmuntrar i alla fall till det, och att se Kristi födelse ur ett helt annat perspektiv kan hjälpa oss att fördjupa också vår läsning av evangeliet samtidigt som ökad kunskap minskar fördomar och kan bidra till ökad ömsesidig förståelse.

I en serie om fem krönikor under advent 2015 ledde jesuitpater Francis Clooney, professor of Divinity vid Harvard, läsaren i en studie av Koranen. Hans incitament var politiskt, men läsaren behöver inte hålla med om hans politiska åsikter för att kunna hålla med om ansatsen: människor av olika tro behöver läsa på om varandras livsåskådning och lära känna varandra. Även när vi inte är överens behöver argumenten vila på kunskap och inte på fördomar. Detta är lika aktuellt i år, och Signum vill därför uppmärksamma denna adventsläsning.

Professor Clooneys redskap på vägen är den då nyutkomna boken The Study Quran: A New Translation and Commentary (HarperOne, 2015), en koranöversättning med omfattande historisk, lingvistisk och teologisk kommentar, avslutad med femton essäer skrivna av erkända koranforskare och islamologer.

Den första krönikan, ”Studying the Quran as a Catholic” (publicerad 8 december 2015) presenterar The Study Quran och professor Clooneys bevekelsegrunder för sin läsning. I sin andra krönika, ”Discovering God’s Mercy in the Quran” (publicerad 11 december 2015), söker han, inspirerad av inledningen av Barmhärtighetens år och Franciskus interreligiösa anslag, efter barmhärtighet (eng. mercy) och finner att åkallan av den barmhärtige inleder varje kapitel i Koranen utom det nionde [i Karl Vilhelm Zetterstéens klassiska översättning till svenska heter det ”I Guds, den barmhärtige Förbarmarens namn!”]. I krönikan lyfts också likheter med den katolska traditionen i sätten att förhålla sig till tidigare generationers förståelse av och kommentarer till text och tro.

Den svåra frågan om islams inställning till våld behandlas i krönika nummer tre, ”How are we to understand violence in the Quran?”, publicerad 15 december 2015. Inte minst de starka uppmaningar som finns i sura 9 tas upp. I sammanhanget är det viktigt att inte bara professor Clooney, utan främst kommentarerna i The Study Quran poängterar att textens ursprungssammanhang är viktigt, och att uppmaningarna till våld ramas in av diplomatiska förbehåll. Professor Clooney har dock i denna krönika mer än de övriga känt sig manad att påpeka att han enbart tittar på texten med kommentarer, och inte har tagit sig an det betydligt större arbetet att se på hur tro och tolkning faktiskt levs runtom i världen.

Skillnader i åsikter, tro och liv ska inte sopas under mattan, utan lyftas i diskussion baserad på kunskap om varandras traditioner. Medan såväl barmhärtighet som våld i Koranen är svåra ämnen som kan förstås väldigt olika, är en brobyggare mellan traditionerna Maria, som är den enda kvinna som nämns vid namn och som av en del muslimska teologer räknas som en av profeterna, medan andra placerar henne bland de andligen högst rankade av kvinnor.

Krönikan om Maria i Koranen, What Islam really teaches about the Virgin Mary (publicerad 18 december 2015), är kanske den mest läsvärda i serien. I Sura 3 går att läsa om Bebådelsen och Marias bevarade jungfrulighet, och i Sura 19 om födelsen, Marias vånda och den nyföddes första ord. Samtidigt betonas att Maria och Jesus är människor, och inte ska ses som någonting mer än så, men Marias position i islam gör att vi under hennes mantel kan mötas (någonting som inte nämns av professor Clooney, kanske för att han inte känner till det, är att katolska Mariahelgedomar är vallfartsmål också för muslimska kvinnor).

Den sista och femte krönikan behandlar Jesus i Koranen, under rubriken ”Jesus in the Quran” (publicerad 21 december 2015). Om Maria är en brobyggare är synen på Jesus tydligare en skillnad, och en viktig sådan. Marias son behandlas i många passager i Koranen, och dessa behöver läsas i ljuset av varandra och gärna också med kunskap om kristen tradition, skriven likaväl som traderad på andra sätt. Krönikören begränsar sig till Sura 5:109–118 med kommentarer, och särskilt de tre sista är värda att studera: de behandlar frågan om Jesus sagt till människorna ”Tagen mig och min moder till gudar i stället för Gud” (Zetterstéens översättning) och Jesus svar att ”Det är mig icke möjligt att säga något, vartill jag ej har rätt.”, en passage som i högsta grad har konsekvenser för relationen mellan kristna och muslimer, beroende på hur man förstår den.

Sammantaget är krönikören välvilligt – en del kanske menar alltför välvilligt – inställd till islam och det märks att han läser Koranen och kommentarerna med en positiv attityd. Även den som inte delar hans inställning har glädje av att läsa professor Clooneys reflektioner över Koranen.

Referat och översättning: Magdalena Dahlborg 2017-12-09

Detta är ett referat av en serie krönikor av professor Francis Clooney SJ i tidskriften America under hösten 2015. Samtliga texter finns tillgängliga på tidskriften Americas hemsida under följande länkar: här och här och här och här och här