Krim: biskop ser en återgång till den kommunistiska kyrkopolitiken

På halvön Krim försiggår en återgång till kommunistisk ordning efter den ryska ockupationen i mars, enligt vad Kievpatriarkatets ärkebiskop Kliment [bilden] meddelat den ukrainska interkonfessionella nyhetsbyrån Risu. Den ryska federationens inre säkerhetstjänst (FSB) utövar ”politiska påtryckningar” mot prästerna i det ukrainsk-ortodoxa patriarkatet, hävdar ledarna för stiften Simferopol respektive Krim.

”Många präster har tvingats skriva under dokument om att samverka med den hemliga polisen. Därmed är vi åter tillbaka i den som vi trodde avlägsna kommunistiska tiden, då KGB kontrollerade prästerskapet”, förklarade Kliment. Hans egen verksamhet som ärkebiskop, hans kontakter och planer och resrutter, har därmed blivit den hemliga polisens huvudintresse.

Enligt Kliment finns ännu nio av de 15 på Krim stationerade prästerna i den ukrainsk-ortodoxa kyrkan tillhörande Kievpatriarkatet kvar på halvön. Själv vill han emellertid inte lämna halvön, förklarade han med hänvisning till dels sitt ansvar för de troende som stannat kvar, dels sin egen härkomst på Krim. Det skulle vara ”ett andligt brott” att tillspilloge allt det som mödosamt byggts upp under de gångna åren.

Till de ryska åtgärderna mot religiösa företrädare hör också upprättandet av listor över förbjudna publikationer. Mer än 2 000 titlar från olika religiösa trosgemenskaper finns med i den 200-sidiga, på ett ryskt domstolsutslag baserade listningen, hette det i mitten av augusti. Då blev en föreståndare för en muslimsk skola på Krim häktad, sedan man vid en husrannsakan upptäckt flera i Ryssland förbjudna böcker.

Kathpress 2014-09-09