Kristen-muslimsk dialog i Indonesien

I Indonesien vill företrädare för kristna och muslimska grupper få till stånd samtal mellan religioner. I huvudstaden Jakarta undertecknade i tisdags den katolska gemenskapen Sant’Egidio och den muslimska organisationen Muhammadiyah ett memorandum, där de betygar sin vilja att samarbeta. Vid undertecknandet i Muhammadiyahs högkvarter deltog företrädare för alla de sex religioner, som är erkända i Indonesien.

Genom gemensamma projekt skall Muhammadiyah och Sant’Egidio främja en dialog mellan ungdomar från Indonesiens olika religioner, verka för en bättre förståelse mellan kristendom och islam, aktivt förebygga krig och våld samt medla vid etniska och religiösa konflikter.

Muhammadiyah grundades 1912 som en reformerad religiös-social rörelse och är i dag den näst största muslimska organisationen i Indonesien med omkring 30 miljoner medlemmar. Den katolska rörelsen Sant’Egidio bildades i Rom 1968 och är huvudsakligen inriktad på karitativt arbete, medling vid inbördeskrig samt religionsdialog. Enligt egna uppgifter har Sant’Egidio omkring 60 000 medlemmar i 70 länder.

I samband med undertecknandet överenskommelsen betygade båda dessa organisationer ”den fundamentala betydelsen av interreligiös dialog”. Enligt presidenten för Muhammadiyah, Din Syamsuddin, är det den första överenskommelsen av denna typ som man gör med en kristen organisation. Presidenten för Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, menar att de principer som är inskrivna i Indonesiens författning kan tjäna som ”modell” för religioners fredliga samlevnad.

Det övervägande flertalet, nämligen 88 procent, av Indonesiens 230 miljoner invånare bekänner sig till islam. Protestanter och katoliker utgör omkring 8 procent av befolkningen. I det förflutna har det upprepade gånger kommit till våldsamma sammanstötningar mellan radikala muslimer och kristna. Nyligen förekom övergrepp mot kristna kyrkor i Jakarta.

Muhammadiyahs president, Syamsuddin, sade till den tyska, katolska nyhetsbyrån KNA, att hans organisation är aktivt verksam för att finna en fredlig lösning på konflikterna. Han betonar emellertid att religion och teologi har begränsade möjligheter att påverka förloppet: vid konflikterna finns också politiska och ekonomiska faktorer, som spelar en stor roll.

Kathpress 2012-04-25

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Indonesien vill företrädare för kristna och muslimska grupper få till stånd samtal mellan religioner. I huvudstaden Jakarta undertecknade i tisdags den katolska gemenskapen Sant’Egidio och den muslimska organisationen Muhammadiyah ett memorandum, där de betygar sin vilja att samarbeta. Vid undertecknandet i Muhammadiyahs högkvarter deltog företrädare för alla de sex religioner, som är erkända i Indonesien.

Genom gemensamma projekt skall Muhammadiyah och Sant’Egidio främja en dialog mellan ungdomar från Indonesiens olika religioner, verka för en bättre förståelse mellan kristendom och islam, aktivt förebygga krig och våld samt medla vid etniska och religiösa konflikter.

Muhammadiyah grundades 1912 som en reformerad religiös-social rörelse och är i dag den näst största muslimska organisationen i Indonesien med omkring 30 miljoner medlemmar. Den katolska rörelsen Sant’Egidio bildades i Rom 1968 och är huvudsakligen inriktad på karitativt arbete, medling vid inbördeskrig samt religionsdialog. Enligt egna uppgifter har Sant’Egidio omkring 60 000 medlemmar i 70 länder.

I samband med undertecknandet överenskommelsen betygade båda dessa organisationer ”den fundamentala betydelsen av interreligiös dialog”. Enligt presidenten för Muhammadiyah, Din Syamsuddin, är det den första överenskommelsen av denna typ som man gör med en kristen organisation. Presidenten för Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, menar att de principer som är inskrivna i Indonesiens författning kan tjäna som ”modell” för religioners fredliga samlevnad.

Det övervägande flertalet, nämligen 88 procent, av Indonesiens 230 miljoner invånare bekänner sig till islam. Protestanter och katoliker utgör omkring 8 procent av befolkningen. I det förflutna har det upprepade gånger kommit till våldsamma sammanstötningar mellan radikala muslimer och kristna. Nyligen förekom övergrepp mot kristna kyrkor i Jakarta.

Muhammadiyahs president, Syamsuddin, sade till den tyska, katolska nyhetsbyrån KNA, att hans organisation är aktivt verksam för att finna en fredlig lösning på konflikterna. Han betonar emellertid att religion och teologi har begränsade möjligheter att påverka förloppet: vid konflikterna finns också politiska och ekonomiska faktorer, som spelar en stor roll.

Kathpress 2012-04-25