Kristna företrädare kritiserar israelisk annektering av Västbanken

I ett nyligen utfärdat uttalande har flera kristna företrädare protesterat mot den israeliska statens annektering av Palestinska områden. Undertecknare av dokumentet är den katolska patriarken emeritus av Jerusalem, Michael Sabbah, den anglikanske biskopen emeritus, Riah Abu El Assal, samt den lutherske biskopen emeritus, Munib A. Younan. ”Vi skriver detta utrop som arabiska, palestinska kristna,” lyder meddelandet, ”som har bott här sedan Pingst.”

Den israeliska regeringen har meddelat att enligt nuvarande planer kan annekteringen börja så tidigt som den 1 juli. Palestinska auktoriteter uppmanar befolkningen till fredligt motstånd.

”Det heliga landet brinner. Det befinner sig i krigstillstånd. Dess helighet måste återupprättas,” skrev de kristna företrädarna. ”Landet är fullt av mänskligt lidande, eftersom det inte finns någon rättvisa. Heliga landet ropar på alla kyrkor, regeringar och alla människor av god vilja till att handla och få ett slut på denna tragedi.” Biskoparna kallar till en försoning “baserad på alla människors lika värde och rättigheter, inte längre ett folk mot ett annat, eller ett folk som förtrycker ett annat.”

Biskoparna summerar sina anspråk på följande sätt: ”Vi kräver bara detta: implementera det som FN och många länder i världen redan har erkänt. Hjälp Israel att upprätthålla sin säkerhet. Hjälp Palestina att få sin självständighet. Hjälp båda sidor att leva sida vid sida i fred, rättvisa och demokrati. Låt det inte finnas hat längre. Vi behöver inte flera döda. Bara rättvisa, jämlikhet och liv.”

Red. 2020-06-24

Källa: Vatican News.