Kristna i Turkiet tillfrågas om författning

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För första gången har Turkiet officiellt kommit med en förfrågan till företrädare för landets icke-muslimska minoriteter om deras önskemål inför en planerad ny författning. Både grekisk-ortodoxe patriarken Bartholomaios I och företrädare för den syrisk-ortodoxa kyrkan presenterade i måndags sina förslag för parlamentets författningsutskott i Ankara. Bartholomaios I talar i en turkisk nyhetssändning om detta som en historisk händelse: ”Ett nytt Turkiet kommer att födas.”

Även presstalesmannen för det Ekumeniska patriarkatet, Dositeos Anagnostopulos, anser i ett samtal med Kathpress att det finns anledning hysa tillförsikt. Han hoppas att förfrågan inte bara är ett sätt för myndigheterna skaffa sig alibi, utan att det nu kan följa en verkligt positiv utveckling. Med tanke på att det aldrig tidigare i den turkiska republikens historia har förekommit samtal i denna form, kan man här tala om en epokgörande händelse. Enligt Anagnostopulos hyser patriarken Bartholomaios I verkligen stort hopp inför framtiden.

I det utskott som har till uppgift att utarbeta en ny författning är samtliga partier i parlamentet representerade. Det bildades i oktober 2011 och skall samla in förslag till en ny författning från samhällets alla områden. Texten skall vara klar till årsskiftet och då ersätta den grundlag, som infördes i Turkiet 1982 under militärstyre.

Omkring 99 procent av alla turkar är muslimer. Turkiet är en sekulär republik, där alla medborgare enligt lagen har lika rättigheter. I vardagslivet är emellertid de religiösa minoriteterna ofta utsatta för en diskriminerande särbehandling, t.ex. var gäller möjligheter att förvärva fast egendom, på arbetsmarknaden eller vid utbildning av präster. Bland de krav som ställs på Turkiet för medlemskap i EU finns bland annat en förbättring av det rättsliga läget för kristna och judar. Anagnostopulos: ”Vi behöver verkligen en lösning. Minoriteternas rättigheter måste skrivas in i författningen.” Framförallt för att de inte skall bli en del av det parti- och dagspolitiska spelet.

Kathpress 2012-02-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För första gången har Turkiet officiellt kommit med en förfrågan till företrädare för landets icke-muslimska minoriteter om deras önskemål inför en planerad ny författning. Både grekisk-ortodoxe patriarken Bartholomaios I och företrädare för den syrisk-ortodoxa kyrkan presenterade i måndags sina förslag för parlamentets författningsutskott i Ankara. Bartholomaios I talar i en turkisk nyhetssändning om detta som en historisk händelse: ”Ett nytt Turkiet kommer att födas.”

Även presstalesmannen för det Ekumeniska patriarkatet, Dositeos Anagnostopulos, anser i ett samtal med Kathpress att det finns anledning hysa tillförsikt. Han hoppas att förfrågan inte bara är ett sätt för myndigheterna skaffa sig alibi, utan att det nu kan följa en verkligt positiv utveckling. Med tanke på att det aldrig tidigare i den turkiska republikens historia har förekommit samtal i denna form, kan man här tala om en epokgörande händelse. Enligt Anagnostopulos hyser patriarken Bartholomaios I verkligen stort hopp inför framtiden.

I det utskott som har till uppgift att utarbeta en ny författning är samtliga partier i parlamentet representerade. Det bildades i oktober 2011 och skall samla in förslag till en ny författning från samhällets alla områden. Texten skall vara klar till årsskiftet och då ersätta den grundlag, som infördes i Turkiet 1982 under militärstyre.

Omkring 99 procent av alla turkar är muslimer. Turkiet är en sekulär republik, där alla medborgare enligt lagen har lika rättigheter. I vardagslivet är emellertid de religiösa minoriteterna ofta utsatta för en diskriminerande särbehandling, t.ex. var gäller möjligheter att förvärva fast egendom, på arbetsmarknaden eller vid utbildning av präster. Bland de krav som ställs på Turkiet för medlemskap i EU finns bland annat en förbättring av det rättsliga läget för kristna och judar. Anagnostopulos: ”Vi behöver verkligen en lösning. Minoriteternas rättigheter måste skrivas in i författningen.” Framförallt för att de inte skall bli en del av det parti- och dagspolitiska spelet.

Kathpress 2012-02-20