Kritiskt läge för kristna i Kuwait

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Situationen i Kuwait har blivit ”mycket kritisk”, framhåller den katolske biskopen Paul Hinder, apostolisk vikarie i Arabien, i en intervju i Catholic News Service (CNS): ”Vi är alla underkastade en kritisk granskning, om det kan det inte råda något tvivel.” Likväl kan det katolska livet fortgå obehindrat i de flesta av Gulfstaterna ”och detta trots hot om nya restriktioner i Kuwait”.

Även om kyrkan här saknar tillgångar, så ”prioriterar den att hålla kvar det hon har”, säger Hinder: ”Situationen är långt ifrån idealisk. Men vi kan leva här och undvika större problem, om vi inte riskerar det goda samförstånd som råder.”

Det apostoliska vikariat, som förestås av biskop Hinder av Abu Dhabi, upprättades av Vatikanen år 2011. Biskopen gör sitt uttalande efter det att den lagstiftande församlingen i Kuwait har föreslagit en inskränkning av religionsfriheten för kristna och andra icke-muslimska trosbekännare. Smädelser av profeten Muhammed skall beläggas med dödsstraff.

Kuwaits nationalförsamling med sina 50 medlemmar röstade den 12 april med överväldigande majoritet igenom ett förslag att införa dödsstraff för ”blasfemi”. Detta dekret måste emellertid ratificeras av den regerande emiren, Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Hinder påminner om att det under lång tid funnits oklarheter, vad gäller Kuwaits lagar kring religion. Det är dock inte troligt att situationen väsentligen kommer att förändras i grannstater såsom Förenade Arabemiraten och Oman. ”Vi står i kontakt med rådgivare till regeringen, så att det inte skall uppstå några kommunikationsproblem”, säger den 70-årige biskopen.

Om det tveksamma dekretet träder i kraft, skulle Kuwait med sina 350 000 kristna hamna i samma grupp av länder som Pakistan och Saudiarabien. Förslaget är det senaste i en rad av åtgärder som alla syftar till att stärka islams ställning i Kuwait, där islamistiska grupperingar fick majoriteten vid parlamentsvalen i februari i år.

I mars föreslog den nya parlamentariska grupperingen al-Adala (rättfärdighet) att begränsa antalet kristna kyrkor och icke-muslimska kultplatser i Kuwait och man krävde dessutom införande av islamsk lag, sharia. Biskopskonferenser i Europa har kritiserat Saudiarabiens högste religiöse auktoritet, Shejk Abdul Aziz bin Abdullah, för det stöd han gett förslaget genom sitt uttalande att profeten Muhammed har bestämt att ”det bara får existera en religion på den Arabiska halvön”. Biskop Hinder menar emellertid att de flesta av grannstaterna är motståndare till en antikristen kampanj.

Kathpress 2012-04-28

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Situationen i Kuwait har blivit ”mycket kritisk”, framhåller den katolske biskopen Paul Hinder, apostolisk vikarie i Arabien, i en intervju i Catholic News Service (CNS): ”Vi är alla underkastade en kritisk granskning, om det kan det inte råda något tvivel.” Likväl kan det katolska livet fortgå obehindrat i de flesta av Gulfstaterna ”och detta trots hot om nya restriktioner i Kuwait”.

Även om kyrkan här saknar tillgångar, så ”prioriterar den att hålla kvar det hon har”, säger Hinder: ”Situationen är långt ifrån idealisk. Men vi kan leva här och undvika större problem, om vi inte riskerar det goda samförstånd som råder.”

Det apostoliska vikariat, som förestås av biskop Hinder av Abu Dhabi, upprättades av Vatikanen år 2011. Biskopen gör sitt uttalande efter det att den lagstiftande församlingen i Kuwait har föreslagit en inskränkning av religionsfriheten för kristna och andra icke-muslimska trosbekännare. Smädelser av profeten Muhammed skall beläggas med dödsstraff.

Kuwaits nationalförsamling med sina 50 medlemmar röstade den 12 april med överväldigande majoritet igenom ett förslag att införa dödsstraff för ”blasfemi”. Detta dekret måste emellertid ratificeras av den regerande emiren, Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Hinder påminner om att det under lång tid funnits oklarheter, vad gäller Kuwaits lagar kring religion. Det är dock inte troligt att situationen väsentligen kommer att förändras i grannstater såsom Förenade Arabemiraten och Oman. ”Vi står i kontakt med rådgivare till regeringen, så att det inte skall uppstå några kommunikationsproblem”, säger den 70-årige biskopen.

Om det tveksamma dekretet träder i kraft, skulle Kuwait med sina 350 000 kristna hamna i samma grupp av länder som Pakistan och Saudiarabien. Förslaget är det senaste i en rad av åtgärder som alla syftar till att stärka islams ställning i Kuwait, där islamistiska grupperingar fick majoriteten vid parlamentsvalen i februari i år.

I mars föreslog den nya parlamentariska grupperingen al-Adala (rättfärdighet) att begränsa antalet kristna kyrkor och icke-muslimska kultplatser i Kuwait och man krävde dessutom införande av islamsk lag, sharia. Biskopskonferenser i Europa har kritiserat Saudiarabiens högste religiöse auktoritet, Shejk Abdul Aziz bin Abdullah, för det stöd han gett förslaget genom sitt uttalande att profeten Muhammed har bestämt att ”det bara får existera en religion på den Arabiska halvön”. Biskop Hinder menar emellertid att de flesta av grannstaterna är motståndare till en antikristen kampanj.

Kathpress 2012-04-28