Kroatiska religionskunskapslärare evangeliserar digitalt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En grupp religionskunskapslärare i Kroatien, uppbackad av kansliet för trosundervisning i ärkestiftet Split-Makarska, håller på att förändra bilden av sin yrkesroll, genom att sträva efter att vara nära människor också utanför sina klassrum.

Studenter i många delar av världen har förflyttat en stor del av sitt liv och sin utbildning till internet. De spenderar inte bara sin tid där, utan hittar sina informationskällor och auktoriteter online. Frågan uppstår spontant: Vem är deras informationskälla i ämnen som religion, relationer och livsstil? Vem erbjuder dem svar om meningen med livet?

Som påven Franciskus påminner om i sitt budskap från World Communications Day 2019, är den digitala världen ”omöjlig att skilja från det dagliga livets sfär.” Den förändrar hur mänskligheten lagrar kunskap, sprider information och utvecklar relationer. Religionslärare i Kroatien besvarade uppropet och tog en åktur på den digitala motorvägen.

Under flera månader nu, har de på frivillig väg genomfört ett webb-portalprojekt som de har lanserat med stöd från kansliet för trosundervisning i ärkestiftet Split-Makarska. Målet är att motivera och utbilda inte enbart studenter utan också alla de ute på digitala motorvägar som vill veta mer om kyrkan och andra ämnen från ett kristet perspektiv. Doktoranden Nenad Palac, en av de religionskunskapslärare som startade webbprojektet, pratade med Vatican News om målet med initiativet. ”Som religionskunskapslärare vill vi vara en del av denna revolution och oförskräckt kliva in på nya områden,” sade han.

Även om religionskunskapslärares uppdrag primärt är relaterade till klassrummen, har deltagare inom initiativet beslutat sig för att förändra den bilden. När de väl har sett hur deras studenters vanor har ändrats, har det inte varit något alternativ att inte kunna dra nytta av närvaron online. ”Vi är medvetna om att våra studenter spenderar nästan en tredjedel av dagen med sina telefoner. Vi vill vara närvarande med dem på dessa resor, förse dem med kvalitetsinnehåll och ytterst leda dem till ett möte med den levande Kristus, i gemenskap,” sade Nenad Palac.

I september räknar webbportalen till över 30 medarbetare, vigda och lekmän, samtliga volontärer. Den inkluderar religionskunskapslärare, några med påbyggd utbildning som psykoterapi eller med en doktorsgrad i olika studiefält. Den inkluderar även experter från Caritas och de som är engagerade i social, medicinsk och annan profession som skapar ett innehåll inom sina intresseområden.

Portalen erbjuder ett brett fält av innehåll, från nyheter om kyrkan till olika kolumner med råd i praktiska livsfrågor. Gruppen producerar även en podcast och reflektioner om evangelierna, liksom videos varje vecka där bibelforskare tolkar söndagens evangelium. ”Portalens uppdrag är att framföra kristna värden på ett enkelt och praktiskt sätt. Att vara en guide till ett lyckligt och gott liv – med livskvalitet. Därför är det viktigt för oss att ha evangeliet i fokus för plattformen,” enligt professor Jadranka Garmaz, chef för kansliet för trosundervisning i ärkestiftet Split-Makarska.

Frukterna av trosundervisning online är tydliga bara några månader efter att portalen lanserats. För det första, betonade professor Garmaz i en intervju med Vatican News, omfattar frukterna ”en stor gemenskap som formats mellan religionslärare och andra kollegor.”

Denna gemenskap online passar målen för pastoral reflektion, ”På väg mot fullständig närvaro”, ett dokument framtaget av Dikasteriet för kommunikation i Vatikanen. Dokumentet vädjar till kyrkan att arbeta tillsammans online som en gemenskap och inte som individer. Poängen är inte att agera så mycket i form av ”individuella influencers”, enligt dokumentet, utan som ”gemenskapens vävare”: förena våra talanger och gåvor, dela kunskap och insatser.

Professor Garmaz höll med om behovet av att sprida evangeliet tillsammans, med fokus på ett kvalitativt innehåll. ”Vi siktar på att stärka religionskunskapslärares förmågor och uppmana dem att lämna sina digitala spår på vår digitala kontinent. Vårt mål är att stärka deras färdigheter att presentera den kristna livsstilen med kvalitet”, sade hon.

Medan man arbetade med projektet, upptäckte webbportalens team ett stort antal okända talanger, som medlemmarna nu undervisar andra. School of Digital Word”grundades för att instruera dem som är intresserade av podcasting, liksom ”School of the Written and Spoken Word”. Katekesundervisningsgruppens arbete i Kroatien belyser hur den kristna gemenskapen kan agera som en stadig grund för kreativitet, genom att öppna nya vägar för att sprida de goda nyheterna i den digitala sfären.

Vatican News, engelskspråkiga redaktionen, 2023-09-13

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En grupp religionskunskapslärare i Kroatien, uppbackad av kansliet för trosundervisning i ärkestiftet Split-Makarska, håller på att förändra bilden av sin yrkesroll, genom att sträva efter att vara nära människor också utanför sina klassrum.

Studenter i många delar av världen har förflyttat en stor del av sitt liv och sin utbildning till internet. De spenderar inte bara sin tid där, utan hittar sina informationskällor och auktoriteter online. Frågan uppstår spontant: Vem är deras informationskälla i ämnen som religion, relationer och livsstil? Vem erbjuder dem svar om meningen med livet?

Som påven Franciskus påminner om i sitt budskap från World Communications Day 2019, är den digitala världen ”omöjlig att skilja från det dagliga livets sfär.” Den förändrar hur mänskligheten lagrar kunskap, sprider information och utvecklar relationer. Religionslärare i Kroatien besvarade uppropet och tog en åktur på den digitala motorvägen.

Under flera månader nu, har de på frivillig väg genomfört ett webb-portalprojekt som de har lanserat med stöd från kansliet för trosundervisning i ärkestiftet Split-Makarska. Målet är att motivera och utbilda inte enbart studenter utan också alla de ute på digitala motorvägar som vill veta mer om kyrkan och andra ämnen från ett kristet perspektiv. Doktoranden Nenad Palac, en av de religionskunskapslärare som startade webbprojektet, pratade med Vatican News om målet med initiativet. ”Som religionskunskapslärare vill vi vara en del av denna revolution och oförskräckt kliva in på nya områden,” sade han.

Även om religionskunskapslärares uppdrag primärt är relaterade till klassrummen, har deltagare inom initiativet beslutat sig för att förändra den bilden. När de väl har sett hur deras studenters vanor har ändrats, har det inte varit något alternativ att inte kunna dra nytta av närvaron online. ”Vi är medvetna om att våra studenter spenderar nästan en tredjedel av dagen med sina telefoner. Vi vill vara närvarande med dem på dessa resor, förse dem med kvalitetsinnehåll och ytterst leda dem till ett möte med den levande Kristus, i gemenskap,” sade Nenad Palac.

I september räknar webbportalen till över 30 medarbetare, vigda och lekmän, samtliga volontärer. Den inkluderar religionskunskapslärare, några med påbyggd utbildning som psykoterapi eller med en doktorsgrad i olika studiefält. Den inkluderar även experter från Caritas och de som är engagerade i social, medicinsk och annan profession som skapar ett innehåll inom sina intresseområden.

Portalen erbjuder ett brett fält av innehåll, från nyheter om kyrkan till olika kolumner med råd i praktiska livsfrågor. Gruppen producerar även en podcast och reflektioner om evangelierna, liksom videos varje vecka där bibelforskare tolkar söndagens evangelium. ”Portalens uppdrag är att framföra kristna värden på ett enkelt och praktiskt sätt. Att vara en guide till ett lyckligt och gott liv – med livskvalitet. Därför är det viktigt för oss att ha evangeliet i fokus för plattformen,” enligt professor Jadranka Garmaz, chef för kansliet för trosundervisning i ärkestiftet Split-Makarska.

Frukterna av trosundervisning online är tydliga bara några månader efter att portalen lanserats. För det första, betonade professor Garmaz i en intervju med Vatican News, omfattar frukterna ”en stor gemenskap som formats mellan religionslärare och andra kollegor.”

Denna gemenskap online passar målen för pastoral reflektion, ”På väg mot fullständig närvaro”, ett dokument framtaget av Dikasteriet för kommunikation i Vatikanen. Dokumentet vädjar till kyrkan att arbeta tillsammans online som en gemenskap och inte som individer. Poängen är inte att agera så mycket i form av ”individuella influencers”, enligt dokumentet, utan som ”gemenskapens vävare”: förena våra talanger och gåvor, dela kunskap och insatser.

Professor Garmaz höll med om behovet av att sprida evangeliet tillsammans, med fokus på ett kvalitativt innehåll. ”Vi siktar på att stärka religionskunskapslärares förmågor och uppmana dem att lämna sina digitala spår på vår digitala kontinent. Vårt mål är att stärka deras färdigheter att presentera den kristna livsstilen med kvalitet”, sade hon.

Medan man arbetade med projektet, upptäckte webbportalens team ett stort antal okända talanger, som medlemmarna nu undervisar andra. School of Digital Word”grundades för att instruera dem som är intresserade av podcasting, liksom ”School of the Written and Spoken Word”. Katekesundervisningsgruppens arbete i Kroatien belyser hur den kristna gemenskapen kan agera som en stadig grund för kreativitet, genom att öppna nya vägar för att sprida de goda nyheterna i den digitala sfären.

Vatican News, engelskspråkiga redaktionen, 2023-09-13

Detta är en nyhetstext.