Kvinnans roll i kyrkan central fråga för kardinalerna i dag

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vid kardinalernas konferens under förmiddagen i dag, fredag, stod, enligt Vatikanens talesperson, Federico Lombardi, följande frågor i förgrunden: kollegialitet [biskoparnas gemenskap och samförstånd], interreligiös dialog, bioetik samt kvinnans roll – med anledning av Världskvinnodagen.

Dessutom talade kardinalerna om social och ekonomisk rättvisa, liksom förkunnelsen av kyrkans lära i en anda av barmhärtighet – en stil som präglade påven Johannes Paulus II:s (1978–2005) förkunnelse.

Kathpress 2013-03-08


		
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vid kardinalernas konferens under förmiddagen i dag, fredag, stod, enligt Vatikanens talesperson, Federico Lombardi, följande frågor i förgrunden: kollegialitet [biskoparnas gemenskap och samförstånd], interreligiös dialog, bioetik samt kvinnans roll – med anledning av Världskvinnodagen.

Dessutom talade kardinalerna om social och ekonomisk rättvisa, liksom förkunnelsen av kyrkans lära i en anda av barmhärtighet – en stil som präglade påven Johannes Paulus II:s (1978–2005) förkunnelse.

Kathpress 2013-03-08