Kvinnor har central roll i trosförmedlingen

I onsdags höll påve Franciskus sin andra generalaudiens inför omkring 50 000 troende. I sitt tal betonade han särskilt betydelsen av kvinnors roll vid utbredningen av kristen tro både under kristendomens tidiga historia och i dag.

De första vittnena till Jesu födelse var fåraherdar, de första vittnena till hans uppståndelse var kvinnor, sade påven. Vid den tiden var ett vittnesbörd från en herde eller en kvinna inte riktigt giltigt. ”Det visar oss att Gud inte dömer på mänskligt sätt”, sade Franciskus, som på skärtorsdagen i ett fängelse tvättade fötterna på fångar, av vilka två var kvinnor. För detta fick han motta kritik från konservativa kretsar.

Den omständighet att evangelierna nämner kvinnor som de första vittnena till uppståndelsen, talar för att den är ett historiskt faktum. Om de hittat på historien, hade evangelisterna knappast låtit kvinnor få en så framträdande roll, eftersom de enligt dåtida judisk lag inte var trovärdiga vittnen, enligt Franciskus.

Påven beklagade, att glädjen över Kristi uppståndelse är så svag hos många människor. Också bland kristna betvivlar man på många håll tron på uppståndelsen. Ofta är människor ”fullt sysselsatta med tusen andra göromål”, som de menar är viktigare än tron eller så har de enbart inomvärldsliga livsprojekt. Mot en sådan ytlighet och likgiltighet gäller det att återupptäcka uppståndelsen som ”hjärtat i vår tro”.

Samtidigt framhöll Franciskus att Jesus inte bara gav sig tillkänna inför sina lärjungar för 2000 år sedan, utan han ger sig tillkänna också idag. Han ger ”många tecken”, i Bibeln, i eukaristin och de andra sakramenten likväl som i barmhärtighet och kärlek.

Påven betonade vidare att ungdomen är avgörande för att tron skall föras vidare. ”Jag har sett många ungdomar på Petersplatsen. Till dem säger jag: Ni är vittnen att Jesus lever. Det kommer att ge nytt hopp åt en värld, som åldrats av krig och synd. Framåt, ungdom!” sade den 76 år gamle påven.

Kathpress 2013-04-03