Kyrkan i Tyskland tappar rekordmånga medlemmar

Enligt statistik som redovisades den 26 juni lämnade ett rekordstort antal tyskar officiellt den katolska kyrkan förra året 2019. Statistiken visar att sammanlagt 272 771 personer trädde ut ur kyrkan i Tyskland. Jämförelsevis var året innan, 2018, antalet 216 078.

Antalet katoliker i landet är för närvarande sammanlagt 22,6 miljoner medlemmar, jämfört med drygt 23 miljoner under 2018. Katoliker utgör i dagsläget 27,2 procent av Tysklands befolkning.

Vid en presskonferens den 26 juni förklarade biskoparna att de tar siffrorna på yttersta allvar, eftersom detta visar på en ökande klyfta mellan kyrkan och dess medlemmar. Trots att en viss del av statistiken kan förklaras av demografiska skäl och viljan att undvika att betala kyrkoskatt, vilken i Tyskland ligger omkring 8 till 9 procent av ens inkomst, ville biskoparna betona att man inte kan förklara bort allvaret i situationen.

Den tyska evangeliska kyrkan har också sammanställt statistik som visar att deras medlemsantal har sjunkit från 21,14 miljoner under 2018 till 20,7 miljoner under 2019. Sammanlagt 440 000 medlemmar har lämnat den evangeliska kyrkan under 2019.

Red. 2020-07-02

Den sammanställda statistiken kan hittas via denna länk.

Detta är en nyhetsartikel. Hela nyheten finns via denna länk.