Kyrkan solidarisk med drabbade mödrar i Mexiko

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ljuset av det extremt höga antalet mord på kvinnor och ”försvunna” människor har företrädarna för landets kyrkor ställt sig solidariska med mödrarna till de drabbade. I ett gemensamt budskap i samband med Mors dag [som i Mexiko firas den 10 maj] understödde biskops- och ordenskonferenserna kraven på uppklaring och rättvisa från aktivistgruppen ”Mödrar som söker efter sina söner och döttrar” som årligen ordnat protestmarscher i Mexiko City och andra städer.

”Vi beundrar era bemödanden att gå vidare i den nödvändiga kampen för sanning och rätt”, heter det i en underskriven förklaring från biskopskonferensens generalsekreterare Ramón Castro Castro, ordenskonferensens president, syster Juana Angeles Zarate Celedon samt jesuiternas ordensprovinsial, jesuitpater Luis Gerardo Moro Madrid. ”Som män och kvinnor i tron” och som kyrka delar vi mödrarnas smärta och ansluter oss till deras krav på att slut på straffriheten och rättslösheten.

Man citerade också det budskap från påven Franciskus till den argentinska människorättsgruppen ”Mödrarna på Plaza de Mayo”, som han skrev med anledning av 45-årsdagen av dess grundande: ”Ni bär vittnesbörd om smärtan i denna historia i sökandet efter era försvunna barn. Ni är minnets mödrar.”

”Försvinnandet” av människor i Mexiko har under de gångna 17 åren, då kriget mot drogmaffian inleddes, ökat 40-falt. Längst har fenomenet nått i att utgöra en humanitär katastrof: år 2022 överskred antalet 100 000 saknade; för närvarande är siffran uppe i 112 000. I jämförelse med fjolåret översteg det med över 20 procentenheter. Nu försvinner i genomsnitt 26 personer om dagen.

De svagaste grupperna i samhället drabbas hårdast, framför allt flickor i tonåren, som i flera förbundsstater uppgår till det dubbla, jämfört med manliga individer i samma ålder. Beträffande vuxna är två tredjedelar av offren män. Därtill drabbas åter mödrar och aktivister när de anmäler försvinnanden av personer. Sedan 2021 har i Mexiko sju mödrar, som sökte efter sina försvunna barn, dödats.

Kathpress 2023-05-15

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ljuset av det extremt höga antalet mord på kvinnor och ”försvunna” människor har företrädarna för landets kyrkor ställt sig solidariska med mödrarna till de drabbade. I ett gemensamt budskap i samband med Mors dag [som i Mexiko firas den 10 maj] understödde biskops- och ordenskonferenserna kraven på uppklaring och rättvisa från aktivistgruppen ”Mödrar som söker efter sina söner och döttrar” som årligen ordnat protestmarscher i Mexiko City och andra städer.

”Vi beundrar era bemödanden att gå vidare i den nödvändiga kampen för sanning och rätt”, heter det i en underskriven förklaring från biskopskonferensens generalsekreterare Ramón Castro Castro, ordenskonferensens president, syster Juana Angeles Zarate Celedon samt jesuiternas ordensprovinsial, jesuitpater Luis Gerardo Moro Madrid. ”Som män och kvinnor i tron” och som kyrka delar vi mödrarnas smärta och ansluter oss till deras krav på att slut på straffriheten och rättslösheten.

Man citerade också det budskap från påven Franciskus till den argentinska människorättsgruppen ”Mödrarna på Plaza de Mayo”, som han skrev med anledning av 45-årsdagen av dess grundande: ”Ni bär vittnesbörd om smärtan i denna historia i sökandet efter era försvunna barn. Ni är minnets mödrar.”

”Försvinnandet” av människor i Mexiko har under de gångna 17 åren, då kriget mot drogmaffian inleddes, ökat 40-falt. Längst har fenomenet nått i att utgöra en humanitär katastrof: år 2022 överskred antalet 100 000 saknade; för närvarande är siffran uppe i 112 000. I jämförelse med fjolåret översteg det med över 20 procentenheter. Nu försvinner i genomsnitt 26 personer om dagen.

De svagaste grupperna i samhället drabbas hårdast, framför allt flickor i tonåren, som i flera förbundsstater uppgår till det dubbla, jämfört med manliga individer i samma ålder. Beträffande vuxna är två tredjedelar av offren män. Därtill drabbas åter mödrar och aktivister när de anmäler försvinnanden av personer. Sedan 2021 har i Mexiko sju mödrar, som sökte efter sina försvunna barn, dödats.

Kathpress 2023-05-15

Detta är en nyhetstext.