Kyrkans arbete i kampen mot AIDS: exemplet Uganda och Malawi

Katolska företrädare i Uganda och Malawi har nyligen publicerat statusrapporter om Kyrkans arbete att bekämpa Hiv/AIDS i de afrikanska länderna. Rapporterna visar att arbetet har framgång.

Ugandas katolska biskopskonferens understryker i sin utvärdering, enligt den afrikanska katolska nyhetsbyrån CANAA, ”de bidrag som den katolska kyrkan har lämnat genom ett av hennes nu pågående projekt för att eliminera risken för Hiv-smitta från mor till barn.” Vidare förklaras att de ugandiska biskoparnas projekt för vård och behandling av personer som utvecklat AIDS har omfattat mer än 54 700 personer bara under perioden september-december i år. Sju procent av dessa var barn under 15 år.

Victoriasjön.

Katolska vårdinrättningar i Uganda har sammantaget rapporterats erbjuda sjukvård till 90 646 personer men biskopskonferensen menar att det verkliga antalet förmodligen är mycket större eftersom vissa vårdenheter ännu inte har övergått till ett nytt rapporteringsprogram som underlättar uppföljning. Ugandas katolska biskopar har också omorganiserat sitt sekretariat för att samla hälso- och sjukvårdsinsatserna under ett gemensamt paraply.

Rapporten slår också fast att de katolska biskoparna i Uganda har varit involverade ”ändå från det första utbrottet av epidemin i vårt land” 1982. I dag har alla 19 stift i landet etablerat Hiv/AIDS-kontor som arbetar nära de lokala vårdkoordinatorerna. Varje enskild ugandier, fastslår biskoparna, är ansvarig för att hjälpa nationen att nå nollvisionen om nya Hiv-fall.

Uppskattningar från 2013 anger att ca 1,6 miljoner människor i Uganda lever med AIDS. Biskoparna varnar för att framsteg i Hiv-/AIDS-bekämpandet bromsas av faktorer som förnöjsamhet, brist på tillräckliga kunskaper om Hiv-prevention och bristande öppenhet om Hiv-statusen i parrelationer.

En medlem av kongregationen Montfort Missionairies i Malawi har publicerat en uppdatering om bekämpandet av HIV/AIDS i landet. Fader Piergiorgio Gamba säger till nyhetsbyrån Fides att det finns mycket att vara tacksam för i Malawi. Antalet Hiv-positiva barn minskar parallellt med antalet följdsjukdomar förorsakade av viruset. Han berättar också att 83 procent av de Hiv-positiva malawierna får bromsmediciner – en nära 20-procentig ökning på bara några år.

Dock uppger fader Gamba att antalet Hiv-positiva unga ökar och att tonårsflickor står för mer än hälften av de Hiv-smittade i landet. Uppskattningar från förra året säger att ungefär 1,1 miljoner människor i Malawi lever med AIDS. Det motsvarar en sexprocentig minskning från tidigare år. ”Sedan 1985 när Malawi registrerade sin första AIDS-patient har mycket förändrats; vården och hjälpen har blivit klart bättre”, förklarar fader Gamba. ”Men ännu är kampen inte vunnen utan striden fortsätter.”

Catholic News Agency (CNA) 2014-12-23